Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

 

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 1 півріччя 2019 року

Із метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики упродовж 1 півріччя 2019 року проводили відповідну роботу щодо належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань.
Робота виконувалася згідно із заходами, визначеними в окремо складених планах  відокремлених підрозділів Головного управління статистики та Планом організаційної роботи Головного управління статистики на 2019 рік, який схвалено на засіданні колегії  (протокол від 27.12.2018 № 5)  та затверджено наказом Головного управління статистики від   29.12.2018     № 199.
На  виконання  Постанови  Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію».
На виконання положень Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання постійно надавалися консультації та роз’яснення стосовно подання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У січні 2019 року було актуалізовано в мережі Інтернет на вебсторінці Головного управління статистики інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян.
Інформаційні довідки, що висвітлюють це питання, двічі (за 2018 рік та 1 квартал 2019 року) поновлено на інформаційних стендах у адміністративних приміщеннях Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.
Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалося на засіданні колегії Головного управління статистики (протокол від 28.02.2019 № 1), виносилося для розгляду на апаратних нарадах Головного управління статистики та нарадах відокремлених підрозділів.
За звітний період проведено перевірку стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділі статистики у Великолепетиському районі (комплексна експертна оцінка). У ході перевірки надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Із метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян для відокремлених підрозділів Головного управління статистики відділом документального забезпечення та контролю виконання підготовлено та направлено оглядовий та інструктивний листи щодо стану та якості роботи зі зверненнями громадян від 27.03.2019 №№ 17-27/698-19 та 17-26/699-19 відповідно.
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, впродовж звітного періоду працівники відділу документального забезпечення та контролю виконання постійно здійснювали випереджувальний моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, який за допомогою локальної мережі інформаційного зв’язку Головного управління статистики доводили до виконавців структурних підрозділів, водночас проводили роз’яснювальну роботу щодо усунення окремих недоліків ведення діловодства зі зверненнями громадян.  
Робота зі зверненнями громадян знаходилася на постійному контролі у керівництва Головного управління статистики.
Протягом  1 півріччя 2019 року  до  Головного  управління статистики надійшло  64   звернень  громадян,   що  на 47,1% менше, ніж за 1 півріччя 2018 року.
З них отримано:
- поштою – 45 звернень (70,3%);
- на особистому прийомі – 19 (29,7%).
Усі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
За звітний період до Головного управління статистики громадяни зверталися тільки із заявами, скарг та пропозицій  не подавали.
Із загальної кількості звернень 33 (51,6%) надійшло від громадян, які потребують соціального захисту й підтримки (ветеранів війни і праці, безробітних, пенсіонерів та інших незахищених категорій).
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  кадрових питань –  23 звернення (35,9%  від їх загальної кількості);
- праці і заробітної плати – 21 (32,9%);
-  надання статистичної інформації – 20 (31,2%).
За результатами розгляду питання, зазначені у 55 зверненнях (85,9% від їх загальної кількості), були вирішені позитивно, на 9 (14,1%) – надано роз’яснення.
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація