Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

Інформація
 про роботу зі зверненнями громадян
у Головному управлінні статистики за 2021 рік 

Із метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики упродовж 2021 року проводили відповідну роботу щодо належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань.
Робота виконувалася згідно із заходами, визначеними Планом організаційної роботи Головного управління статистики на 2021 рік, який схвалено на засіданні колегії (протокол від 28.12.2020 № 5) та затверджено наказом Головного управління статистики від 30.12.2020 № 207.
На  виконання  Постанови   Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію».
На виконання положень Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання постійно надавалися консультації та роз’яснення стосовно подання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У січні та липні 2021 року було актуалізовано в мережі Інтернет на вебсторінці Головного управління статистики інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян.
Інформаційні довідки, що висвітлюють це питання, чотири рази (за 2020 рік, І, ІІ та ІІІ квартали 2021 року) поновлено на інформаційному стенді у адміністративному приміщенні Головного управління статистики.
Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалося на засіданнях колегії Головного управління статистики (протоколи від 26.02.2021 Протокол-К/1-20 та від 02.08.2021 Протокол-К/3-21), виносилося для розгляду на апаратних нарадах Головного управління статистики.
За звітний період проведено перевірку стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділі реєстрації цін. У ході перевірки надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, впродовж звітного періоду постійно здійснювався випереджувальний моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, інформація доводилась до виконавців структурних підрозділів за допомогою локальної мережі зв’язку, проводилась роз’яснювальна робота щодо попередження та усунення виявлених окремих недоліків в роботі зі зверненнями громадян. 
Робота зі зверненнями громадян знаходилася на постійному контролі у керівництва Головного управління статистики.
Протягом 2021 року  до  Головного  управління статистики надійшло 57 звернень  громадян, що на 21,3% більше, ніж за 2020 рік.
Усі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
За звітний період до Головного управління статистики громадяни зверталися тільки із заявами, скарг та пропозицій  не подавали.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  кадрових питань –  26 звернень (45,6%  від їх загальної кількості);
- праці і заробітної плати –  17 (29,8%);
-  надання статистичної інформації – 14 (24,6%).
За результатами розгляду питання, зазначені у зверненнях були вирішені позитивно.  
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація