Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

 

 Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 2017 рік

Упродовж 2017 року структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та з метою реалізації конституційного права громадян на звернення, проводилася робота із забезпечення належного розгляду звернень громадян та вирішення порушених ними питань.
Робота зі зверненнями громадян у Головному управлінні статистики велася відповідно до заходів, включених до плану організаційної роботи, які розроблено і на 2018 рік.
На  виконання  Постанови  Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади», у Головному управлінні статистики забезпечено роботу телефонної «гарячої лінії» для надання консультацій громадянам з питань, що належать до компетенції органів державної статистики. Ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію». 
Із метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян відділом управління персоналом та документального забезпечення підготовлено та направлено до відокремлених підрозділів Головного управління статистики оглядовий лист щодо стану та якості роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2017 року.
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, впродовж звітного періоду працівниками відділу управління персоналом та документального забезпечення здійснювався контроль та проводився щотижневий моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян виконавцями структурних підрозділів. Результати моніторингу подавалися на розгляд керівництву Головного управління статистики.
Інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян за звітний період двічі (що півроку) було поновлено на веб-сайті Головного управління статистики в мережі Інтернет. Водночас, щоквартально вона висвітлювалася на інформаційних стендах у адміністративних приміщеннях Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.
Питання про роботу зі зверненнями та особистий прийом громадян виносилися для розгляду на засіданнях колегії, апаратних нарадах та нарадах відокремлених підрозділів Головного управління статистики.
Працівниками відділу управління персоналом та документального забезпечення проведено перевірки стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у секторі публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи  та у відділах статистики у місті Новій Каховці (комплексна експертна оцінка) і Новотроїцькому районі (комплексна експертна оцінка).
Протягом  2017 року  до  Головного  управління статистики надійшло  322   звернення  громадян,   що  на 10,3% менше, ніж за 2016 рік. З них отримано:
- поштою – 265 звернень (82,3%);
- на особистому прийомі – 54 (16,8%);
- через місцеві органи державної влади – 3 (0,9%).
Всі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
Серед звернень громадян 100% були заяви, а скарг та пропозицій  не зареєстровано.
Із загальної кількості звернень 166 (51,6%) надійшло від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту й підтримки, та 5 (1,6%) від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  –  138 звернень (42,9%  від їх загальної кількості);
- надання статистичної інформації – 70 (21,7%);
- праці і заробітної плати – 69 (21,4%);
- кадрових питань – 44 (13,7%)
- надання роз’яснень із застосування національних статистичних класифікацій  (класифікаторів) – 1 (0,3%).
За результатами розгляду питання, зазначені у 300 зверненнях (93,2%) були вирішені позитивно, на 22 (6,8%) – надано роз’яснення.
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація