Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 2019 рік

Із метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення упродовж 2019 року у Головному управлінні статистики здійснювалися заходи щодо належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань.
Робота виконувалася згідно із Планом організаційної роботи Головного управління статистики на 2019 рік, який схвалено на засіданні колегії (протокол від 27.12.2018 № 5) та затверджено наказом Головного управління статистики від 29.12.2018 № 199 (далі  –   План організаційної роботи).
На  виконання  Постанови   Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію».
У зв’язку із кадровими змінами, які відбулися у керівному складі Головного управління статистики у Херсонській області та з метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян видано наказ від 26 листопада 2019 року № 199 «Про внесення змін до наказу Головного управління статистики у Херсонській області від 15.02.2016 № 30 «Про організацію роботи «гарячої телефонної лінії» у Головному управлінні статистики у Херсонській області», яким затверджено у новій редакції «Графік участі керівництва Головного управління статистики у Херсонській області у роботі «гарячої телефонної лінії».
На виконання положень Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання постійно надавалися консультації та роз’яснення стосовно подання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У січні та липні 2019 року було актуалізовано в мережі Інтернет на вебсторінці Головного управління статистики інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян.
Інформаційні довідки, що висвітлюють це питання, чотири рази (за 2018 рік, І, ІІ та ІІІ квартали 2019 року) поновлено на інформаційному стенді у адміністративному приміщенні Головного управління статистики.
Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалося на засіданнях колегії Головного управління статистики (протоколи від 28.02.2019 № 1 та від 31.11.2019 № 4), виносилося для розгляду на нарадах у керівництва Головного управління статистики.
За звітний період проведено перевірку стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділах статистики у Великолепетиському, Іванівському районах (комплексна експертна оцінка) та відділі обробки даних структурної статистики та ділової активності підприємств управління обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств. У ході перевірок надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Із метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян для відокремлених підрозділів Головного управління статистики відділом документального забезпечення та контролю виконання підготовлено та направлено оглядовий та інструктивний листи щодо стану та якості роботи зі зверненнями громадян від 27.03.2019 №№ 17-27/698-19 та 17-26/699-19 відповідно.
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання проведено 2 семінарських навчання з керівниками та діловодами структурних підрозділів Головного управління статистики (25.01.2019; 18.10.2019) з питань запровадження безпаперового документообігу, де окремим питанням розглядалися особливості роботи з електронними зверненнями  громадян, підготовка документів-відповідей за результатом розгляду звернень з використанням електронного цифрового підпису. Водночас впродовж звітного періоду постійно здійснювався випереджувальний моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, інформація доводилась до виконавців структурних підрозділів за допомогою локальної мережі зв’язку, проводилась роз’яснювальна робота щодо попередження та усунення виявлених окремих недоліків в роботі зі зверненнями громадян.  
Робота зі зверненнями громадян знаходилася на постійному контролі у керівництва Головного управління статистики.
Протягом  2019 року  до  Головного  управління статистики надійшло  115   звернень  громадян,   що  на 35,4% менше, ніж за 2018 рік.
З них отримано:
- поштою – 81 звернення (70,4%);
- на особистому прийомі – 33 (28,7%);
- через органи влади – 1 (0,9%).
Усі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
Серед звернень громадян 99,1% складали заяви, 0,9%  – скарга, пропозицій  не надходило.
Із загальної кількості звернень 50 (73,5%) надійшло від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту й підтримки.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  кадрових питань –  42 звернення (36,5%  від їх загальної кількості);
- праці і заробітної плати – 38 (33,0%);
-  надання статистичної інформації – 34 (29,6%);
- діяльність підприємств та установ – 1 (0,9%).
За результатами розгляду питання, зазначені у 99 зверненнях (86,1% від їх загальної кількості), були вирішені позитивно, на 16 (13,9%) – надано роз’яснення.
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація