Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

Інформація про роботу зі зверненнями громадян
у Головному управлінні статистики за 2020 рік

Із метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення упродовж 2020 року у Головному управлінні статистики здійснювалися заходи щодо належної організації розгляду звернень громадян і вирішення порушених ними питань.
Робота виконувалася згідно із заходами, визначеними Планом організаційної роботи Головного управління статистики на 2020 рік, який схвалено на засіданні колегії (протокол від 18.12.2019 № 5) та затверджено наказом Головного управління статистики від 23.12.2019 № 209.
У зв’язку із кадровими змінами, які відбулися у Головному управлінні статистики та з метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян видано наказ від 15 січня 2020 року № 9 «Про організацію роботи зі зверненнями громадян та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики у Херсонській області». Цим наказом затверджено у новій редакції порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, які поновлено в мережі Інтернет на вебсторінці  Головного управління статистики та на інформаційному стенді у адміністративному приміщенні.
На  виконання  Постанови   Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади» у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію».
На виконання положень Закону України від 02 липня 2015 року № 577-VІІ «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання постійно надавалися консультації та роз’яснення стосовно подання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У січні та липні 2020 року було актуалізовано в мережі Інтернет на вебсторінці Головного управління статистики інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян.
Інформаційні довідки, що висвітлюють це питання, чотири рази (за 2019 рік, І, ІІ та ІІІ квартали 2020 року) поновлено на інформаційному стенді у адміністративному приміщенні Головного управління статистики.
Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалося на засіданнях колегії Головного управління статистики (протоколи від 28.02.2020 Протокол-К/1-20 та від 31.07.2020 Протокол-К/3-20), виносилося для розгляду на апаратних нарадах Головного управління статистики.
За звітний період проведено перевірку стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у секторі планування, координації та моніторингу статистичної діяльності. У ході перевірки надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, працівниками відділу   документального    забезпечення  та  контролю  виконання  проведено 2 короткотермінових навчання з керівниками та діловодами структурних підрозділів Головного управління статистики (29.01.2020; 03.04.2020) де, зокрема, розглянуто особливості роботи з електронними зверненнями громадян, підготовка документів-відповідей, дотримання встановлених строків.
Водночас впродовж звітного періоду постійно здійснювався випереджувальний моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян, інформація доводилась до виконавців структурних підрозділів за допомогою локальної мережі зв’язку, проводилась роз’яснювальна робота щодо попередження та усунення виявлених окремих недоліків в роботі зі зверненнями громадян. 
Робота зі зверненнями громадян знаходилася на постійному контролі у керівництва Головного управління статистики.
Протягом 2020 року  до  Головного  управління статистики надійшло 47 звернень  громадян, що на 59,1% менше, ніж за 2019 рік.
Усі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
За звітний період до Головного управління статистики громадяни зверталися тільки із заявами, скарг та пропозицій  не подавали.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  кадрових питань –  14 звернень (29,8%  від їх загальної кількості);
- праці і заробітної плати – 25 (53,2%);
-  надання статистичної інформації – 8 (17,0%).
За результатами розгляду питання, зазначені у зверненнях були вирішені позитивно.  
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.
Інформацію щодо роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до  Головного управління  статистики у Херсонській області (довідки за формами 1.1 та 1.2) за ІV квартал 2020 року та 2020 рік надаємо у форматі Ехсеl та скановані копії.

Додаткова інформація