ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління статистики у Херсонській області

1. Цей Порядок відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління статистики у Херсонській області (далі – Головне управління статистики), його першим заступником та заступником.

2. Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, проводиться у Головному управлінні статистики начальником, його першим заступником та заступником, відповідно до цього Порядку у визначені графіком дні, за попереднім записом.

3. Першочергово проводиться особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

4. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики затверджує начальник Головного управління статистики.

5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в мережі Інтернет та в приміщенні Головного управління статистики на інформаційному стенді.

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника  Головного управління статистики, його першого заступника та заступника проводять працівники відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання (Попова А.В.), відповідно до покладених на них службових обов’язків.

Запис на прийом до начальника Головного управління статистики проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено на особистому прийомі його першим заступником чи заступником, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

7. Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики записуються їх законні представники.

8. Для запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще і  документи, що підтверджують відповідні повноваження.
Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним та письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі.

9. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Головного управління статистики не проводиться у разі звернення:
- одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;
- з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
- особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

10. Під час особистого прийому з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин із зазначеним питанням і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час особистого прийому керівництвом Головного управління статистики забороняється.

Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться в разі, якщо питання, порушене в зверненні, не було вирішено по суті.

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

12. Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні  їх представники, повноваження яких оформлені в  установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Для забезпечення кваліфікованого та оперативного вирішення порушених у зверненні громадян питань керівництво Головного управління статистики може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

14. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, за потреби – за участю перекладача.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене, та розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються працівниками відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання (Попова А.В.), відповідно до покладених на них службових обов’язків та згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики у Херсонській області, затвердженою наказом Головного управління статистики 06.12.2006 № 256 із змінами, у «Журналі реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян».

16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням) у терміни, визначені діючим законодавством.

17. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління статистики, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади  чи місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи  необхідно звернутися з цього приводу, і надає (по можливості) в цьому допомогу: повідомляє адресу, номер телефону.

Додаткова інформація