ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом
Головного управління статистики у Херсонській області

1. Цей Порядок відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян начальником Головного управління статистики у Херсонській області (далі – Головне управління статистики), його першим заступником та заступниками.

2. Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, проводиться у Головному управлінні статистики начальником, його першим заступником та заступниками, відповідно до цього Порядку у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом. У разі відсутності заступників начальника Головного управління статистики особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.
У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється й опрацьовується відповідно до Закону України "Про звернення громадян", або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідним заступником начальника Головного управління статистики.

3. Першочергово проводиться особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

4. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики затверджує начальник Головного управління статистики.

5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики розміщується на офіційному вебсайті Головного управління статистики в мережі Інтернет та в приміщенні Головного управління статистики на інформаційному стенді в доступному для вільного ознайомлення місці.

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника  Головного управління статистики, його першого заступника та заступників проводять працівники відділу  документального забезпечення та контролю виконання, відповідно до покладених на них службових обов’язків.

Запис на прийом до начальника Головного управління статистики проводиться у разі, коли порушене громадянином питання не вирішено на особистому прийомі його першим заступником чи заступниками, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

7. Вхід громадян до приміщення Головного управління статистики потребує оформлення перепустки відповідно до встановленого порядку.

Вхід до приміщення Головного управління статистики осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

8.  Громадянин може записатися на прийом керівництвом Головного управління статистики особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх, неповнолітніх і недієздатних осіб на прийом керівництвом Головного управління статистики записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще і  документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом Головного управління статистики фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним та письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується,  до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадяни для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час попереднього запису на прийом керівництвом Головного управління статистики забороняється.

9. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом Головного управління статистики не проводиться у разі звернення:
- одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;
- з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
- особи, визнаної судом недієздатною, а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

10. Під час особистого прийому з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин із зазначеним питанням і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань, під час особистого прийому керівництвом Головного управління статистики забороняється.

Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться в разі, якщо питання, порушене в зверненні, не було вирішено по суті.

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

12. Забороняється відмова громадянинові в особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні  їх представники, повноваження яких оформлені в  установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Для забезпечення кваліфікованого та оперативного вирішення порушених у зверненні громадян питань керівництво Головного управління статистики може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

14. Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах, за потреби – за участю перекладача.

Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15. Звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються працівниками відділу документального забезпечення та контролю виконання, відповідно до покладених на них службових обов’язків та згідно діючого законодавства України  у системі електронного документообігу  органів державної статистики (СЕД ОДС).

16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням) у терміни, визначені діючим законодавством.

17. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління статистики, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади  чи місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи  необхідно звернутися з цього приводу, і надає (по можливості) в цьому допомогу: повідомляє адресу, номер телефону.

18. Відділ документального забезпечення та контролю виконання систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики та подає відповідну інформацію щокварталу Державній службі статистики України.

 

Додаткова інформація