ПЛАН
заходів Головного управління статистики у Херсонській області 
 щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік


п\п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики  з питань дотримання окремих положень антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

2

Участь у проведенні юридичної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Головним управлінням статистики з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

3

Невідкладне повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про виникнення конфлікту інтересів

Головний спеціаліст-юрисконсульт
Керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики

У разі надходження повідомлення

4

Проведення роз’яснювальною роботи серед державних службовців з питань дотримання окремих положень закону України                       «Про запобігання корупції», в т.ч. правил етичної поведінки державних службовців, а також запобігання  та врегулювання конфлікту інтересів

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

5

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені законодавством про державну службу та антикорупційним законодавством

Головний спеціаліст-юрисконсульт
Відділ управління персоналом та документального забезпечення 

Постійно

6

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст-юрисконсульт
Відділ управління персоналом та документального забезпечення 

У разі надходження

7

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо питань пов’язаних з е–декларуванням

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

8

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання декларацій, надання методичних рекомендацій працівникам Головного управління статистики щодо заповнення декларацій за минулий рік

Головний спеціаліст-юрисконсульт

До 01 квітня

9

Надання працівникам структурних та відокремлених підрозділів консультативної  допомоги у разі виникнення питань стосовно роботи в системі е–декларування

Головний спеціаліст-юрисконсульт

За потребою

10

Проведення моніторингу подання декларацій працівниками Головного управління статистики та повідомлення керівника і НАЗК у випадках, передбачених законодавством

Головний спеціаліст-юрисконсульт

До 06 квітня

11

Розгляд на колегії Головного управління статистики питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст-юрисконсульт

За планом проведення засідань колегії
Головного управління статистики

12

Інформування громадськості про заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики

Головний спеціаліст-юрисконсульт

За потребою

13

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками Головного управління статистики Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Постійно

14

Розробка плану заходів Головного управління статистики у Херсонській  області щодо запобігання та виявлення корупції на 2020 рік

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Грудень

Додаткова інформація