Звіт про проведену роботу
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
(назва підрозділу)
Головне управління статистики у Херсонській області
найменування територіального органу державної статистики
за 2016 рік

1. Відомості про:

1) За 2016 року порушень вимог антикорупційного законодавства у Головному управлінні статистики у Херсонській області  не виявлено.
2) Корупційних ризиків за напрямками Головного управління статистики у звітному періоді не виявлено
3) За звітний період не проводились спеціальні перевірки щодо осіб, які претендують на посади державних службовців у Головному управлінні статистики у Херсонській області.
4) Відповідно до ст. 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, в Головному управлінні статистики протягом звітного періоду забезпечено дотримання вимог фінансового контролю. А саме, всі державні службовці Головного управління статистики подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, про що 01.06.2015 р. була подана узагальнена інформація до Держстату України. з метою надання допомого щодо заповнення декларації працівниками Головного управління статистики у Херсонській області в кожному структурному підрозділі проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку заповнення декларацій, а також забезпечення працівників відповідними методичними матеріалами.
5) Відповідно до вимог статті 55 Закону України “Про запобігання корупції”, проведено антикорупційну експертизу 178 наказів організаційно-розпорядчого характеру що видаються Головним управлінням статистики, чинників які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено;
6) Проведено роз’яснювальну роботу серед працівників територіального органу державної статистики, у т. ч. про заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань запобігання корупції серед державних службовців, які працюють в територіальному органі державної статистики: з метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства головним спеціалістом проводилась роз’яснювальна робота серед працівників Головного управління статистики, у тому числі надавались консультації щодо дотриманням вимог антикорупційного законодавства, щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, надсилався лист-роз'яснення відокремленим підрозділам у районах щодо останніх змін у антикорупційному законодавстві.

2. Інформація про пропозиції, надані підрозділом керівнику, щодо удосконалення роботи в цьому органі із забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства не надавалися.
3. Питання щодо дотримання вимог законодавства щодо запобігання корупції розглядалися на розширеній колегії Головного управління статистики у Херсонській області.
4. Для забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації за результатами проведення заходів щодо запобігання корупції, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Херсонській області (www.ks.ukrstat.gov.ua) в розділі «Запобігання проявам корупції». Постійно діє підрозділ «Повідомити про факт корупції», за допомогою якого можна повідомити про факти, що свідчать про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Головного управління статистики у Херсонській області на відповідну електронну скриньку. Станом на 26.12.2016 повідомлень від підприємств, установ, організацій та громадян не надходило.
5. Працівники ГУС у Херсонській області у проводженні соціологічних досліджень з питань поширення корупції у Головному управління статистики у Херсонській області в 2016 році, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами, не залучались.
6. Відомості про працівників територіального органу державної статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень:
Впродовж звітного періоду працівники Головного управління статистики до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувалися та звернень підприємств, установ та організацій до Головного управління статистики щодо фактів корупції не надходило.

Найменування  територіального органу державної статистики

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія і ранг державного службовця, притягнутого до відповідальності

Ознаки корупційного правопорушення

Прийняте судом рішення (стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, грн)

Заходи, вжиті до державного службовця згідно із статтею 30 Закону України «Про державну службу»

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

7. Керівництвом Головного управління статистики у Херсонській області приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед працівників управління та надається всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства. Також здійснюється контроль з недопущення виникнення конфлікту інтересів у структурних та відокремлених підрозділах і дотримання правил етичної поведінки.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції                                                                                                        Н.Г.Вощак

 

Додаткова інформація