Прес-випуск "Основні показники економічної активності населення за 9 місяців 2018 року" (09.01.2019)

9.01.2019

Основні показники економічної активності населення
за 9 місяців 2018 року

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість економічно активного населення області віком 15–70 років за 9 місяців 2018р. становила 500,8 тис. осіб, з яких 449,5 тис. осіб або 89,8% були зайняті економічною діяльністю, а решта (51,3 тис. осіб) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувались як безробітні. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 1,1 в.п. та становив 57,7% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 1,8 в.п. та 68,5% відповідно. Кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) за цей період зменшилась на 7,1% і становила 51,3 тис. осіб, або 10,4% кількості економічно активного населення зазначеного віку.