Прес-випуск "Основні показники економічної активності населення за 9 місяців 2017 року" (09.01.2018)

09.01.2018

Основні показники економічної активності населення
за 9 місяців 2017 року

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість економічно активного населення області віком 15–70 років за 9 місяців 2017р. становила 500,5 тис. осіб, з яких 445,3 тис. осіб або 89% були зайняті економічною діяльністю, а решта (55,2 тис. осіб) – відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувались як безробітні. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 0,7 в.п. та становив 56,6% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 1,5 в.п. та 66,7% відповідно. Кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) за цей період зменшилась на 4% і становила 55,2 тис. осіб, або 11,3% кількості економічно активного населення зазначеного віку.