Прес-випуск “Економічна активність населення за 9 місяців 2016 року” (10.01.2017)

 

10.01.2017

Економічна активність населення за 9 місяців 2016 року

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість економічно активного населення області віком 15–70 років за 9 місяців 2016р. становила 499,9 тис. осіб, з яких 442,4 тис. осіб або 88,5% були зайняті економічною діяльністю, а ­решта (57,5 тис. осіб) – відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні­. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років зменшився порівняно з відповідним періодом 2015р. на 0,4 в.п. та становив 55,9% населення відповідного віку, а серед населення працездатного віку – на 0,7 в.п. та 65,2% відповідно. Кількість безробітних працездатного віку (за методологією МОП) за цей період збільшилась на 14,8% і становила 57,5 тис. осіб, або 11,7% кількості економічно активного населення зазначеного віку.