Прес-випуск "Промислове виробництво у Херсонській області у січні–жовтні 2017 року" (27.11.2017)

27.11.2017

Промислове виробництво у Херсонській області  у січні–жовтні 2017

У жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 11,4%, а порівняно з жовтнем 2016р. – на 0,6%. За підсумками січня–жовтня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 2,7%.
Збільшення обсягів виробництва продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 62,3%, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 25,9%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 15,4%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 12,1%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 10,2%, машинобудування – на 4,0%. Водночас, зменшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 28,8%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 4,0%, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 2,3%.