Прес-випуск "Промислове виробництво у Херсонській області у січні–серпні 2017 року" (26.09.2017)

26.09.2017

Промислове виробництво у Херсонській області
у січні–серпні 2017

У серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 15,0%, а порівняно з серпнем 2016р. – на 5,7%. За підсумками січня–серпня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,3%.
Збільшення обсягів виробництва продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 62,6%, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 15,0%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 14,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 13,0%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 8,5%, машинобудування – на 3,9%. Водночас, зменшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 13,1%, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 6,2%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 2,6%.