Прес-випуск "Промислове виробництво у Херсонській області у січні–червні 2017 року" (26.07.2017)

26.07.2017

Промислове виробництво у Херсонській області  у січні–червні 2017 року

У червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 0,6%, а порівняно з червнем 2016р. – на 7,3%. За підсумками січня–червня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,2%.
Збільшення обсягів виробництва продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 64,4%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 16,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,0%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 8,9%, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,2%, машинобудування – на 1,2%. Водночас, зменшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 8,6%, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1,9%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,5%.