Прес-випуск "Промислове виробництво у Херсонській області у січні–травні 2017 року" (26.06.2017)

26.06.2017

Промислове виробництво у Херсонській області у січні–травні 2017 року

У травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 10,2%, а порівняно з травнем 2016р. – на 14,4%. За підсумками січня–травня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 1,7%.
Збільшення обсягів виробництва продукції спостерігалось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 54,2%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 18,0%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 9,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 7,0%, з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%, машинобудування – на 1,6%, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,1%. Водночас, зменшення випуску продукції спостерігалося на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 20,7%, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 3,8%.