Прес-випуск "Криміногенна ситуація в Херсонській області у 2015 році" (20.01.2016)

20.01.2016

Криміногенна ситуація в Херсонській області у 2015 році

За повідомленням прокуратури протягом 2015р. обліковано 16071 кримінальне правопорушення (на 10,3% більше, ніж у 2014р.), з числа яких 15776 виявлено органами внутрішніх справ, 51 органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та 19 органами безпеки.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,2% (на 1,9 в.п. більше, ніж у 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.
Кількість потерпілих від злочинів за 2015р. становила 13491 особу (на 11,8% більше, ніж у 2014р.), із числа яких 4982 – жінки, 1142 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 135 – неповнолітніх та 76 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,7%) від крадіжок та грабежів – відповідно 7923 та 530 осіб, серед яких 39,2% – жінки (3311 осіб).
Серед виявлених осіб (4213), які вчинили злочини, 41,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 58% мали не зняту або непогашену судимість, 7,7% вчинили злочин у групі, 14,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,8% – жінки, 2,8% – неповнолітні.
Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,2%, безробітних – 3,8%.