Прес-випуск "Вищі навчальні заклади Херсонської області" (22.12.2017)

22.12.2017

Вищі навчальні заклади  Херсонської області

Здобуття професійної освіти високого рівня на початок 2017/18 навчального року забезпечували 21 вищий навчальний заклад І–ІV рівнів акредитації, в яких навчалися 26,6 тис. студентів, що на 0,5 тис. (1,9%) менше, ніж у минулому році. Кожний четвертий заклад є приватним, в них навчається 1,7 тис. студентів.
Крім наших співвітчизників ще 152 громадянина з інших країн обрали для навчання вищі навчальні заклади Херсонської області, з них 42,1% приїхали з Азербайджану,  11,2% –  Білорусії, по 5,3% – Грузії та Гани.
Питома вага жінок у загальній кількості студентів у вузах всіх рівнів акредитації складає 43,5% проти  54% у минулому році.
Особлива увага у ВНЗ приділяється найменш захищеним групам населення – інвалідам та сиротам. У 2017р. кількість студентів–інвалідів становила  204 особи (у 2016р. – 214), сиріт – 226 (204).
Із загальної кількості студентів, прийнятих у вузи області на початковий цикл навчання, 1,9 тис. осіб (проти 2,1 тис. у минулому році)  навчаються за рахунок державного бюджету, 3,5 тис. (2,9 тис.) – фізичних та юридичних осіб та 573 (526 осіб) – за рахунок місцевих бюджетів.
Залишили стіни вищих навчальних закладів 7,7 тис. підготовлених фахівців, серед яких 0,9 тис. (11,2%) отримали кваліфікацію магістра, 1,5 тис. (20%) – спеціаліста, 2,6 тис. (33,4%) – бакалавра, 2,7 тис. (35,4%) – молодшого спеціаліста.
Здійснення навчального процесу в 2017р. забезпечував викладацький корпус, загальна чисельність якого становила 2626 осіб, з яких 1197  педагогічні та 1429 науково-педагогічні працівники. Серед педагогічних працівників науковий ступінь кандидата наук мали 37 осіб, доктора наук – 1 особа, учене звання доцента – 9 осіб, професора – 2 особи. У складі науково-педагогічних працівників 806 кандидатів наук, 173 доктори наук, учене звання доцента мали 591 особа, професора – 142 особи.