Прес-випуск “Валовий регіональний продукт Херсонської області у 2015 році” (05.04.2017)

 

05.04.2017

Валовий регіональний продукт Херсонської області у 2015 році

Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку області, є валовий регіональний продукт (ВРП).
У 2015р. обсяг ВРП Херсонської області (у фактичних цінах) становив 32215 млн.грн (що складає 1,6% загального обсягу ВВП України).
Скорочення ВРП склало 1,3% (проти 0,3% у 2014р.). За цим показником у 2015р. область зайняла 1 місце серед регіонів України.
ВРП у розрахунку на одну особу склав 30246 грн і скоротився у порівнянні з 2014 роком на 0,8% (по Україні – на 9,4%), але цей показник був нижче загальнодержавного на 34,8%. За обсягом валового регіонального продукту на одну особу область займала 20 місце в Україні проти 21 у минулому році.