Прес-випуск "Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень 2018 року" (28.02.2018)

28.02.2018

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень 2018 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 січня 2018р. становила 1047 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилась на 8668 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 12,2 тис. осіб, із них жінки складали 50,2%, молодь у віці до 35 років – 31,9%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,3%, міських поселеннях – 1,6%.
Заробітна плата. У 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з 2016р. на 44,4% і становила 5842 грн. Розмір заробітної плати в грудні 2017р. порівняно з листопадом збільшився на 15,7%, а із груднем 2016р. на – 37%.
У грудні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 7206 грн, що у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у середньому за 2017р. порівняно з 2016р. збільшилася на 23,3%, у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. – на 14,5%, а відносно грудня 2016р. – на 19%.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) за січень 2018р. дорівнює 1559,5 млн.грн і складає 110,5% обсягу січня 2017р.
Cільське господарство. У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 106,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 120,3%, у господарствах населення – 99,9%.
Промисловість. У січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 17,2%, а порівняно з січнем 2017р. – збільшилось на 1,2%.
Будівництво. У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 31,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 112,3%.
Транспорт.Усічні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 576,6 тис.т вантажів або 125,9% від обсягу перевезень вантажів січня 2017р. Вантажооборот досяг 421,9 млн.ткм, що склало 101,1% від обсягу січня 2017р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 6550,9 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 135,3 млн.пас.км, що склало відповідно 100,8% та 87,4% від обсягів січня 2017р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за 2017р. становив 288,6 млн.дол. США, імпорту – 202,3 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 17,8%, імпорт – на 19,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 86,3 млн.дол. (у 2016р. – 75,5 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав як і у 2016р. 1,4.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області за 2017р. становив 31,0 млн.дол. США і зменшився порівняно з 2016р. на 2,7%, обсяг імпорту становив 9,0 млн.дол. і збільшився в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 22,0 млн.дол. (у  2016р. – 26,7 млн.дол.).
Cпоживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у січні по області становив 101,8%, по Україні – 101,5%.