Прес-випуск "Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-жовтень 2017 року" (29.11.2017)

29.11.2017

Короткі підсумки соціально-економічного
становища Херсонської області за січень-жовтень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області    на 1 жовтня 2017р. становила 1049,2 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилась на 6447 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 7,2 тис. осіб, із них жінки складали 55,8%, молодь у віці до 35 років – 33,6%.
Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і по сільській місцевості та міських поселеннях на кінець жовтня 2017р. становив 1,1% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У січні–вересні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 44,6% і становила 5635 грн. Розмір заробітної плати в вересні п.р. порівняно з серпнем збільшився на 5,3%, а із вереснем 2016р. – на 44,6%.
У вересні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 6028 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 102,3%, відносно вересня 2016р. – 120,1%. За січень–вересень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 123,2%.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–жовтень 2017р. дорівнює 15304,4 млн.грн – 107,7% обсягу січня–жовтня 2016р.
Cільське господарство. У січні–жовтні  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 101,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,6%, у господарствах населення – 100,1%.
Промисловість. У жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 11,4%, а порівняно з жовтнем 2016р. – на 0,6%. За підсумками січня–жовтня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 2,7%.
Будівництво. У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 630,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 113,4%.
Транспорт.У січні–жовтні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 7207,1 тис.т вантажів або 103,6% від обсягу перевезень вантажів січня–жовтня 2016р.Вантажооборот досяг 4441,8 млн.ткм, що склало 105,5% від обсягу січня–жовтня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 64759,6 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1712,9 млн.пас.км, що склало відповідно 92% та 85,8% від обсягів січня–жовтня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–вересень 2017р. становив 207,0 млн.дол. США, імпорту – 152,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт збільшився на 16,7%, імпорт – на 16,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 54,9 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. – 47,4 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав, як і у січні–вересні 2016р. – 1,4).
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області за січень–вересень 2017р. становив 21,8 млн.дол. США і зменшився порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 11,0%, обсяг імпорту становив 5,1 млн.дол. і збільшився на 39,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 16,6 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. – 20,8 млн.дол.).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у жовтні по області становив 101%, по Україні – 101,2%.