Прес-випуск "Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-вересень 2017 року" (31.10.2017)

31.10.2017

 Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-вересень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 вересня 2017р. становила 1049,9 тис.осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилась на 5704 особи.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 6,7 тис. осіб, із них жінки складали 55,2%, молодь у віці до 35 років – 32,1%.Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і по сільській місцевості та міських поселеннях на кінець вересня 2017р. становив 1% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У січні–серпні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 45,3% і становила 5585 грн. Розмір заробітної плати в серпні п.р. порівняно з липнем зменшився на 4,8%, а із серпнем 2016р. збільшився на 41%.У серпні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 5726 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. становив 96%, відносно серпня 2016р. – 118,3%. За січень–серпень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 123,6%.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–вересень 2017р. дорівнює 13553,0 млн.грн – 108,9% обсягу січня–вересня 2016р.
Cільське господарство. У січні–вересні  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 105,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111,0%, у господарствах населення – 100,9%.
Промисловаість. У вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 8,1%, а порівняно з вереснем 2016р. – на 1,8%. За підсумками січня–вересня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,2%.
Будівництво. У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 556,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 117,1%.
Транспорт.У січні–вересні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 6484,8 тис.т вантажів або 106,4% від обсягу перевезень вантажів січня–вересня 2016р. Вантажооборот досяг 3951,4 млн.ткм, що склало 107,2% від обсягу січня–вересня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 57691,4 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1557,7 млн.пас.км, що склало відповідно 91,4% та 86,7% від обсягів січня–вересня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Обсяг експорту товарів за січень–серпень 2017р. становив 183,9 млн.дол. США, імпорту – 119,4 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт збільшився на 16,9%, імпорт – на 0,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 64,6 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. – 38,4 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,5 (за січень–серпень 2016р. – 1,3).
Ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у вересні по області становив 102,8%, по Україні – 102,0%.