Прес-випуск "Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-липень 2017 року" (29.08.2017)

29.08.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-липень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 липня 2017р. становила 1051 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилась на 4679 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 6,7 тис. осіб, із них жінки складали 53,7%, молодь у віці до 35 років – 32,1%.
Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і по сільській місцевості та міських поселеннях на кінець липня 2017р. становив 1% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У січні–червні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 46,2% і становила 5487 грн. Розмір заробітної плати в червні п.р. порівняно з травнем збільшився на 9,9%, а із червнем 2016р. збільшився на 48,4%.
У червні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника була 6213 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати у червні 2017р. порівняно із травнем 2017р. склав 108,9%, відносно червня 2016р. – 124,2%.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–липень 2017р. дорівнює 9827,0 млн.грн – 107,1% обсягу січня–липня 2016р.
Cільське господарство. У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 109,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 112,5%, у господарствах населення – 108,4%.
Промисловість. У липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 10,4%, а порівняно з липнем 2016р. – на 2,6%. За підсумками січня–липня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 2,8%.
Будівництво. У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 387,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–члипнем 2016р. становив 114,8%.
Транспорт.У січні–липні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 4876,3 тис.т вантажів або 106,6% від обсягу перевезень вантажів січня–липня 2016р.Вантажооборот досяг 3018,7 млн.ткм, що склало 110,1% від обсягу січня–липня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 44598,7 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1143,7 млн.пас.км, що склало відповідно 91,7% та 83,2% від обсягів січня–липня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–червень 2017р. становив 126,0 млн.дол. США, імпорту – 79,5 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт збільшився на 4,9%, імпорт зменшився  на 9,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 46,5 млн.дол. (у січні–червні 2016р. – 32,2 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,6 (за січень–червень 2016р. – 1,4).
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області за січень–червень 2017р. становив 15,2 млн.дол. США і збільшився порівняно з січнем–червнем 2016р. на 9,0%, обсяг імпорту становив 4,0 млн.дол. і збільшився в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 11,2 млн.дол. (у січні–червні 2016р. – 11,3 млн.дол.).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у липні по області становив 99,9%, по Україні – 100,2%.