Прес-випуск "Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-червень 2017 року" (31.07.2017)

31.07.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-червень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 червня 2017р. становила 1051,5 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення зменшилась на 4111 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 7,1 тис. осіб, із них 52,7% складали жінки, молодь у віці до 35 років – 32,7%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня становив 1,1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,2%,  міських поселеннях – 1,1%.
Заробітна плата. У травні п.р. порівняно з квітнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 3,6%, а порівняно з травнем 2016р. – на 46,5% і становив 5654 грн.
Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,1%, відносно травня 2016р. – 124,6%. За січень–травень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 125,9%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 червня 2017р. становила 11,2 млн.грн, що на 16,7%, або на 1,6 млн.грн більше, ніж на початок 2017р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–червень 2017р. дорівнює 8153,9 млн.грн – 107,0% обсягу січня–червня 2016р.
Cільське господарство. У січні–червні  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 102,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 90,2%, у господарствах населення – 105,8%.
Промисловість. У червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 0,6%, а порівняно з червнем 2016р. – на 7,3%. За підсумками січня–червня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,2%.
Будівництво. У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 324,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 114,9%.
Транспорт.У січні–червні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 3994,4 тис.т вантажів або 104,8% від обсягу перевезень вантажів січня–червня 2016р.Вантажооборот досяг 2584,8 млн.ткм, що склало 110,1% від обсягу січня–червня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 38448,1 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 914,2 млн.пас.км, що склало відповідно 92,1% та 79,8% від обсягів січня–червня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–травень 2017р. становив 97,5 млн.дол. США, імпорту – 67,7 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. експорт зменшився на 0,8%, імпорт – на 10,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 29,7 млн.дол. (у січні–травні 2016р. – 22,6 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,4 (за січень–травень 2016р. – 1,3).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у червні по області становив 100,9%, по Україні – 101,6%.