Прес-випуск “Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-квітень 2017 року” (30.05.2017)

30.05.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-квітень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 квітня 2017р. становила 1053,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилась на 2402 особи.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 10,3 тис. осіб, із них  жінки складали 53,1%, молодь у віці до 35 років – 33,2%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за квітень п.р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець місяця становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості та міських поселеннях зазначений показник також зменшився на 0,4 в.п. та 0,2 в.п. і становив відповідно 1,8% та 1,4% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У березні п.р. порівняно з лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 9,5%, а порівняно з березнем 2016р. – на 46,7% і становив 5587 грн.
Індекс реальної заробітної плати у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. становив 106,9%, відносно березня 2016р. – 123,7%. За січень–березень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 126%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 квітня 2017р. становила 9,5 млн.грн, що на 1,1%, або на 102,3 тис.грн менше, ніж на початок 2017р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля), за січень–квітень 2017р. дорівнює 5060,4 млн.грн – 103,9% обсягу січня–квітня 2016р.
Сільське господарство.У січні–квітні  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 94,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 82,3%, у господарствах населення – 101,0%.
Промисловість. У квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 4,8%, а порівняно з квітнем 2016р. – на 2,4%. За підсумками січня–квітня 2017р. обсяг виробництва зменшився на 1,9%.
Транспорт.Усічні–квітні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 2534,2 тис.т вантажів або 104,4% від обсягу перевезень вантажів січня–квітня 2016р. Вантажооборот досяг 1786 млн.ткм, що склало 116,6% від обсягу січня–квітня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 26016,6 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 593,1 млн.пас.км, що склало відповідно 95,6% та 84,1% від обсягів січня–квітня 2016р.
Будівництво. У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 176,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 111,4%.
Транспорт.Усічні–квітні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 2534,2 тис.т вантажів або 104,4% від обсягу перевезень вантажів січня–квітня 2016р. Вантажооборот досяг 1786 млн.ткм, що склало 116,6% від обсягу січня–квітня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 26016,6 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 593,1 млн.пас.км, що склало відповідно 95,6% та 84,1% від обсягів січня–квітня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг екс порту товарів за січень–березень 2017р. становив 56,9 млн. дол. США, імпорту – 37,4 млн. дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт збільшився на 9,2%, імпорт зменшився на 23,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 19,6 млн. дол. (у січні–березні 2016р. – 3,6 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,5 (за січень–березень 2016р. – 1,1).
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області за січень–березень 2017р. становив 7,6 млн. дол. США і збільшився порівняно з січнем–березнем 2016р. в 1,5 раза, обсяг імпорту становив 2,8 млн. дол. і збільшився у 4,9 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 4,8 млн. дол. (у січні–березні 2016р. – 4,5 млн. дол.)
Ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у квітні по області становив 101,2%, по Україні – 100,9%.