Прес-випуск “Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-березень 2017 року” (03.05.2017)

03.05.2017

Короткі підсумки соціально-економічного
становища Херсонської області за січень-березень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 березня 2017р. становила 1054 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилась на 1692 особи.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 11,9 тис. осіб, із них жінки складали 51%, молодь у віці до 35 років – 34,2%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за березень п.р. зменшився на 0,2 в.п. і на кінець місяця становив 1,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник  зменшився на 0,3 в.п.,  по міських поселеннях – залишився на рівні минулого місяця і становив відповідно 2,2% та 1,6% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У лютому п.р. порівняно з січнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 4,9%, а порівняно з лютим 2016р. – на 45,2% і становив 5105 грн.
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. становив 103,3%, відносно лютого 2016р. – 124,4%. За січень–лютий 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 127,3%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 березня 2017р. становила 8,5 млн.грн, що на 10,8%, або на 1035,0 тис.грн менше, ніж на початок 2017р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля), за січень–березень 2017р. дорівнює 3629,9 млн.грн – 100,6% обсягу січня–березня 2016р.
Сільське господарство.У січні–березні  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 93,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 82,3%, у господарствах населення – 99,8%.
Промисловість. У березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. промислове виробництво збільшилось на 10,0%, а порівняно з березнем 2016р. – зменшилось на 2,9%. За підсумками січня–березня 2017р. обсяг виробництва зменшився на 1,7%.
Будівництво. У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 105 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 100,1%.
Транспорт.Усічні–березні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 1783,9 тис.т вантажів або 107,9% від обсягу перевезень вантажів січня–березня 2016р. Вантажооборот досяг 1301 млн.ткм, що склало 118,4% від обсягу січня–березня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 19803 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 432,9 млн.пас.км, що склало відповідно 98,8% та 84,2% від обсягів січня–березня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–лютий 2017р. становив 30,6 млн.дол. США, імпорту – 19,0 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2016р. експорт зменшився на 0,2%, імпорт – на 37,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11,6 млн.дол. (у січні–лютому 2016р. – 0,6 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,6 (за січень–лютий 2016р. – 1,0).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у березні по області становив 102,3%, по Україні – 101,8%.