Прес-випуск “Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-лютий 2017 року” (30.03.2017)

30.03.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-лютий 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 лютого 2017р. становила 1054,7 тис. осіб. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилась на 982 особи.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017р. становила 12,9 тис. осіб, із них жінки складали 48%, молодь у віці до 35 років – 34,5%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з січнем п.р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець лютого становив 2% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник також збільшився на 0,1 в.п., а в міських поселеннях – залишився на рівні минулого місяця і становив відповідно 2,5% та 1,6% населення працездатного віку.
Доходи населення. Заробітна плата. У січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. розмір заробітної плати зменшився в середньому на 7,5%, а порівняно з січнем 2016р. збільшився на 49,8% і становив 4867 грн.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 90,7%, відносно січня 2016р. – 130,4%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 лютого 2017р. становила 9,0 млн.грн, що на 6,5%, або на 0,6 млн.грн менше, ніж на початок 2017р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–лютий 2017р. дорівнює 2248,4 млн.грн – 93,7% обсягу січня–лютого 2016р.
Сільське господарство.У січні–лютому 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 91,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 77,5%, у господарствах населення – 98,7%.
Промисловість. У лютому 2017р. порівняно з січнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 10,1%, а порівняно з лютим 2016р. – зменшилось на 5,0%. За підсумками січня–лютого 2017р. обсяг виробництва зменшився на 1,0%.
Будівництво.У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 52,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 102%.
Транспорт.Усічні–лютому 2017р. підприємствами транспорту перевезено 1023,2 тис.т вантажів або 107,8% від обсягу перевезень вантажів січня–лютого 2016р. Вантажооборот досяг 812,4 млн.ткм, що склало 116,1% від обсягу січня–лютого 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 12865,8 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 278,5 млн.пас.км, що склало відповідно 98,7% та 84,2% від обсягів січня–лютого 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень 2017р. становив 12,5 млн.дол. США, імпорту – 8,1 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт збільшився на 17,9%, імпорт зменшився на 40,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4,4 млн.дол. (у січні 2016р. сальдо було від’ємне – 3,0 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 1,5 (за січень 2016р. – 0,8).
Ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у лютому по області становив 101,5%, по Україні – 101,0%.