Прес-випуск “Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень 2017 року” (01.03.2017)

01.03.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 січня 2017р. становила 1055,6 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилась на 6707 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила 12,4 тис. осіб, із них жінки складали 47,7%, молодь у віці до 35 років – 34,3%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за січень  п.р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець місяця становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості та міських поселеннях зазначений показник також збільшився на 0,2 в.п., і становив відповідно 2,4% та 1,6% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 25,2%, а порівняно з груднем 2015р. на 26,6% і становив 5259 грн.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у середньому за 2016р. порівняно з 2015р. становив 112,7%, у грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. – 123,5%, а відносно грудня 2015р. – 113,3%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2017р. становила 9,6 млн.грн, що на 35,3%, або на 5,2 млн.грн менше, ніж на початок 2016р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) за січень 2017р. дорівнює 1104,7 млн.грн і складає 101,9% обсягу січня 2016р.
Сільське господарство.У січні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 89,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах –75,9%, у господарствах населення – 98,3%.
Промисловість. У січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. промислове виробництво зменшилось на 19,9%, а порівняно з січнем 2016р. – збільшилося на 3,5%.
Будівництво. У січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 24,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 100%.
Транспорт.Усічні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 457,8 тис.т вантажів або 106,3% від обсягу перевезень вантажів січня 2016р. Вантажооборот досяг 419,2 млн.ткм, що склало 127,1% від обсягу січня 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 6550,2 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 149,8 млн.пас.км, що склало відповідно 104% та 92,3% від обсягів січня 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за 2016р. становив 245,0 млн.дол. США, імпорту – 169,5 млн.дол. Порівняно з  2015р. експорт збільшився на 2,4%, імпорт – на 19,2%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 75,5 млн.дол. (у 2015р. – 97,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,4 (у 2015р. – 1,7).
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області за 2016р. становив 31,2 млн.дол. США і збільшився порівняно з 2015р. на 18,9%, обсяг імпорту становив 5,0 млн.дол. і зменшився на 37,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 26,2 млн.дол. (у  2015р. – 18,2 млн.дол.).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у січні по області становив 101,8%, по Україні – 101,1%.