Прес-випуск “Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за 2016 рік” (30.01.2017)

30.01.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за 2016 рік

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 грудня 2016р. становила 1056,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність населення зменшилась на 5706 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 11,2 тис. осіб, із них жінки складали 48,6%, молодь у віці до 35 років – 34,9%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за грудень п.р. збільшився на 0,3 в.п. і на кінець місяця становив 1,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості та міських поселеннях зазначений показник також збільшився на 0,6 в.п. та 0,2 в.п. і становив відповідно 2,2% та 1,4% населення працездатного віку.
Заробітна плата. У листопаді 2016р. порівняно з жовтнем п.р. розмір заробітної плати збільшився в середньому на 3,4%, а порівняно з листопадом 2015р. на 20,1% і становив 4199 грн.
Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. становив 100,7%, відносно листопада 2015р. – 107,9%. За січень–листопад 2016р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 112,6%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 грудня 2016р. становила 11,1 млн.грн, що на 25,4%, або на 3,8 млн.грн менше, ніж на початок 2016р.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–підприємцями) за січень–грудень 2016р. дорівнює 29609,1 млн.грн – 103,0% обсягу січня–грудня 2015р.
Сільське господарство.За попередніми розрахунками, у 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2015р. становив 101,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,3%, у господарствах населення – 103,2%.
Промисловість. У грудні 2016р. порівняно з листопадом 2016р. промислове виробництво зменшилось на 3,1%, а порівняно з груднем 2015р. –на 0,1%. За підсумками 2016р. обсяг виробництва збільшився на 2,0%.
Будівництво. У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 644,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у звітному році порівняно з 2015р. становив 111,7%.
Транспорт.У2016р. підприємствами транспорту перевезено     8516,4 тис.т вантажів або 94,9% від обсягу перевезень вантажів 2015р. Вантажооборот досяг 5224,9 млн.ткм, що склало 101,3% від обсягу 2015р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 84,8 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2389,6 млн.пас.км, що склало відповідно 96,7% та 103,2% від обсягів 2015р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–листопад 2016р. становив 213,0 млн.дол. США, імпорту – 152,8 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2015р. експорт зменшився на 2,5%, імпорт збільшився на 17,0%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 60,2 млн.дол. (у січні–листопаді 2015р. – 87,8 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,4 (у січні–листопаді 2015р. – 1,7).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін(ІСЦ) у грудні по області становив 101,3%, по Україні – 100,9%.