Прес-випуск "Прямі інвестиції в Херсонську область" (02.03.2018)

02.03.2018

Прямі інвестиції в Херсонську область

У 2017р. в економіку Херсонської області іноземними інвесторами вкладено 22,5 млн.дол. та вилучено 7,5 млн.дол. прямих інвестицій1 (акціонерного капіталу), у 2016р. – 2,6 млн.дол. та 2,5 млн.дол. відповідно. Збільшення вартості акціонерного капіталу за рахунок курсової різниці склало 0,6 млн.дол.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р.  становив 216,9 млн.дол. США. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав 206,6 дол. (на 31 грудня 2017р. – 191,6 дол.).
Інвестиції надійшли з 39 країн світу. Із країн ЄС із початку інвестування внесено 174,5 млн.дол. інвестицій (80,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 42,4 млн.дол. (19,5%).
До основних країн-інвесторів, на які припадає 85,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Австрія, Беліз та Велика Британія.
На підприємствах промисловості зосереджено 152,4 млн.дол. (70,3%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 128,9 млн.дол. На підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 19,6 млн.дол. або 9% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 15,1 млн.дол. (7%), сільського, лісового та рибного господарства – 14,1 млн.дол. (6,5%), будівництва – 5,9 млн.дол. (2,7%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,1 млн.дол. (2,4%).