Прес-випуск "До Міжнародного дня боротьби з бідністю (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)" (11.10.2017)

 

11.10.2017

До Міжнародного дня боротьби з бідністю

(за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

У січні 2017р. з метою отримання інформації щодо самооцінки домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості Головним управлінням статистики проведене опитування домогосподарств, які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя у 2016 році. Під час опитування враховувалася думка кожного домогосподарства стосовно власного майнового становища та респондентам було запропоновано суб’єктивно визначити рівень достатності їхніх доходів для задоволення основних потреб  і до яких верств населення відносяться їх домогосподарства.
За підсумками опитування, більшість населення вважає свої доходи не достатніми для того, щоб відчувати себе не бідними, і лише незначна частка (3%) відносить себе до небідних, але не представників середнього класу.
За результатами опитування більше половини домогосподарств вважали свій дохід достатнім для нормального харчування, але обмежували себе у споживанні непродовольчих товарів та послуг, більше чверті – оцінили рівень своїх доходів, як достатній, кожне сьоме домогосподарство повідомило, що не змогло забезпечити навіть достатнє харчування і лише 1,2% домогосподарств відповіли, що їм було достатньо коштів і робили заощадження.
Серед домогосподарств області, рівень доходу яких не дозволяв забезпечити навіть достатнє харчування, більшість домогосподарств повідомили, що все ж таки мали можливість харчуватися гарячими стравами щодня.
Крім того, опитування передбачало визначення домогосподарствами суми грошей, що необхідна в середньому кожній особі на місяць, щоб не відчувати себе бідними. Результати показали, що більше половини домогосподарств області вказали дохід у розмірі понад 9000 грн., наступним за ступенем поширення був дохід у розмірі 4000–5000 грн., який зазначило 11,3% домогосподарств, кожне дев’яте – дохід 7000–8000 грн.