Прес-випуск "Підсумки дослідження домогосподарств Херсонської областіщодо життєвих цінностей (за даними вибіркового опитування домогосподарств)" (07.07.2017)

07.07.2017

Підсумки дослідження домогосподарств Херсонської областіщодо життєвих цінностей
(за даними вибіркового опитування домогосподарств)

Головним управлінням статистики у січні 2017р. було проведене вибіркове опитування населення щодо самооцінки їх доходів, в рамках якого вивчалося питання щодо найбільш значущих для домогосподарств суспільних та особистих цінностей.
У ході опитування домогосподарству було запропоновано визначити три найбільші цінності у його житті шляхом присвоєння зазначеним цінностям місця з 1 по 3 (перше місце є найбільш значущим) з наступних восьми варіантів відповідей: здоров’я; сім’я; матеріальний добробут; робота, кар’єра; освіта; друзі, спілкування; впевненість у завтрашньому дні та соціальна справедливість.
За результатами дослідження на перше місце 77,2% домогосподарств Херсонщини поставили здоров’я, 19,6% – сім’ю та дітей і 2,1% – матеріальний добробут, роботу та кар’єру – 0,3% домогосподарств. На друге місце 64,1% домогосподарств поставили сім’ю та дітей, 17,8% – здоров’я, 11,8% – матеріальний добробут, 0,1% – освіту. На третє місце 43% домогосподарств поставили матеріальний добробут, 34,6% – впевненість у завтрашньому дні, 8,6% – роботу та кар’єру і лише 1% – освіту.