Прес-випуск "Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−грудні 2017 року" (27.02.2018)

27.02.2018

Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−грудні 2017 року

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6850 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах у 1,5 раза більше обсягу капітальних інвестицій у січні–грудні попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди − 47,1% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби − 48,8%.
У нематеріальні активи вкладено 0,9% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 63,2% становили витрати на права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, 27,3% − на програмне забезпечення та бази даних.
На капітальний ремонт активів спрямовано 475,6 млн.грн капітальних інвестицій (6,9% від загального обсягу).
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 59,7% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 26,8%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,2% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 3,1%.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили
338,8 млн.грн (5% від загального обсягу), що на 30,2% більше обсягу капітальних інвестицій у житлове будівництво січня–грудня 2016р.