Прес-випуск "Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−вересні 2017 року" (30.11.2017)

30.11.2017

Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3730,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінахна 31,5% більше обсягу капітальних інвестицій у січні–вересні попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,8% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди − 29,3% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби − 65,5%.
У нематеріальні активи вкладено 1,2% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 72,7% становили витрати на права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, 21% − на програмне забезпечення та бази даних.
На капітальний ремонт активів спрямовано 215,1 млн.грн капітальних інвестицій (5,8% від загального обсягу).
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 11,5%.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 6,1% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 4,3%.