Прес-випуск “Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−березні 2017 року” (26.05.2017)

26.05.2017

Про капітальні інвестиції у Херсонській області у січні−березні 2017 року

У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 913,8 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 13,2% більше обсягу капітальних інвестицій у січні–березні попереднього року.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди − 17,5% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби − 74,9%.
У нематеріальні активи вкладено 3,3% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 89,3% становили витрати на права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо, 9,6% − на програмне забезпечення та бази даних.
На капітальний ремонт активів спрямовано 22 млн.грн капітальних інвестицій (2,4% від загального обсягу).
Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83,4% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків та інших позик, становила 8,5%.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 2,8% капітальних інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 4,7%.