Соціально-економічне становище Херсонської області за січень–серпень 2019 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень–серпень 2019 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 серпня 2019р.  становила 1032,1 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2019р. чисельність населення зменшилась на 5588 осіб. 
Природний рух населення у січні–липні 2019р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 49 живонароджених.
Порівняно з відповідним періодом 2018р. природне скорочення населення у січні–липні 2019р. збільшилось на 778 осіб, або з 6,8 до 8,2 особи у розрахунку на 1000 населення.
Рівень народжуваності у січні–липні 2019р. порівняно з січнем–липнем 2018р. знизився  з  8,8 до 7,9 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності зріс з 15,6 до 16,1 померлих.
У січні–серпні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 82,8 тис. домогосподарств області. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 17,7 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у серпні на одне домогосподарство, становив 77,7 грн. Отримували субсидії 65,7 тис. домогосподарств.
У січні–серпні 2019р. субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 23,4 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 78,1 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у серпні на одне домогосподарство, становив 3133,1 грн. Отримали готівкові субсидії 1040 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за серпень склала 3,7 млн.грн.

Доходи населення

В січні–липні 2019р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 7893 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Відносно січня–липня 2018р. розмір заробітної плати збільшився на 16,9%.
Індекс реальної заробітної плати у липні 2019р. порівняно із червнем становив 98,3%, відносно липня 2018р. – 107,2%. За січень–липень 2019р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 107,3%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–липень 2019р. зменшилась на 9%, або на 2,6 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2019р. становив 26,5 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2019р.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) у січні–серпні 2019р. становив 15152,0 млн.грн, що на 2,1% більше рівня відповідного періоду 2018р.

Сільське господарство

У січні–серпні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 107,7%, у т.ч. у підприємствах – 116,7%, у господарствах населення – 100,3%.
На 1 вересня 2019 року в усіх категоріях господарств культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 699,3 тис.га, проти  650,2 тис.га зібраних на цю дату торік. Виробництво зерна становить 23922,3 тис.ц (у початково оприбуткованій масі), що на 21,7% більше, ніж було одержано на початок вересня 2018р.
Ріпаку та кользи зібрано на площі 88,0 тис.га, що на 37,6% більше, ніж на початок вересня 2018р., валовий збір становить 1973,9 тис.ц.
Усіма категоріями господарств накопано 2258,8 тис.ц картоплі, що на 14,4% менше, ніж на початок вересня 2018р. Виробництво культур овочевих відкритого грунту (6334,2 тис.ц) скоротилося проти минулорічного на 6,8% за рахунок зменшення середньої врожайності з 283,7 ц до 256,5 ц з 1 га.
Загальне виробництво культур плодових та ягідних (299,5 тис.ц) скоротилося порівняно з початком вересня 2018р. на 86,7 тис.ц, або на 22,5%.
За січень–серпень 2019р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 46,5 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,7% менше відповідного періоду минулого року, вироблено 196,0 тис.т молока (на рівні минулого року), одержано 621,5 млн. штук яєць від птиці свійської усіх видів (на 20,7% менше).
За розрахунками, на 1 вересня 2019р. кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 111,2 тис. голів (на 8,4% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у тому числі корів – 61,6 тис. голів (на 8,3%), свиней – 132,0 тис. голів ( на 22,4%), овець та кіз – 48,4 тис. голів (на 13,4%), птиці свійської всіх видів – 8642,2 тис. голів (на 4,7 % менше).

Промисловість

У серпні 2019р. порівняно з липнем 2019р. промислове виробництво збільшилось на 10,7%, а порівняно з серпнем 2018р. – зменшилось на 3,5%. За підсумками січня–серпня 2019р. обсяг виробництва збільшився на 4,1%.
У переробній промисловості у серпні 2019р. порівняно з липнем 2019р. випуск продукції збільшився на 21,0%, а порівняно з серпнем 2018р. – зменшився на 8,6%. За підсумками січня–липня 2019р. обсяг виробництва зменшився на 4,0%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень–серпень 2019р. випуск продукції зменшився на 2,2%, у т.ч. у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 26,8%, готових кормів для тварин –  на 17,7%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 13,3%, у виробництві молочних продуктів – на 3,0%, інших харчових продуктів – на 2,1% хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,9%. Водночас, збільшився випуск у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 14,4%, олії та тваринних жирів – на 1,6%, напоїв – на 0,5%.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. випуск продукції збільшився на 10,3%. Збільшився випуск сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) на 30,9 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання –   на 30,7 тис.т.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–серпні 2019р. проти січня–серпня 2018р. випуск продукції збільшився на 3,0%.
У машинобудуванні порівняно з січнем–серпнем 2018р. випуск продукції зменшився на 28,1%.
За січень–липень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18216,3 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 11826,5 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (39,1%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого     повітря (33,7%).

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у січні–серпні 2019р. становив 1018,3 млн.грн. У січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс будівельної продукції склав 142,2%.

Транспорт

У січні–серпні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажооборот у обсязі 700,3 млн.ткм. У порівнянні з січнем–серпнем 2018р. вантажооборот збільшився на 14,7%. Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом становив 2934,1 тис.т, що на 1,3% менше від обсягу січня–серпня 2018р.
Пасажирооборот, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), становив    564,7 млн.пас.км, обсяг пасажирських перевезень – 32851 тис. пасажирів. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. пасажирооборот автомобільного транспорту зменшився на 5,3%, обсяги пасажирських перевезень – на 1,9%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень–липень  2019р.  становив  161,0 млн.дол. США, імпорту – 131,0 млн.дол., і проти  січня–липня 2018р. експорт збільшився на 13,1%, імпорт зменшився  на 13,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 30,0 млн.дол. (у січні–липні 2018р. сальдо було від’ємне – 9,4 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 105 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у серпні 2019р. по області становив 99,9%, по Україні – 99,7%, з початку року – 103,0% (по Україні – 102,7%).
За січень–серпень 2019р. продукти харчування та безалкогольні напої стали дорожчими на 5,2%. Найбільше (на 35,2%) зросли в ціні фрукти. На 10,1–2,5% стали більше коштувати риба та продукти з риби,  цукор, макаронні вироби, свинина, овочі, м'ясо птиці, хліб, кисломолочна продукція, сир і м’який сир (творог), масло. Також на 1,5–0,9% подорожчали безалкогольні напої, сметана, борошно пшеничне. При цьому на 13,6–2,2% стали дешевшими яйця, молоко, рис, олія соняшникова.
Тютюнові вироби подорожчали на 13,2%, алкогольні напої – на 3,5%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 1,7% за рахунок зменшення вартості природного газу на 22,5%, скрапленого газу для побутових потреб – на 12,5%, твердого палива – на 2,2%. При цьому за звітний період було зафіксовано збільшення плати за оренду житла на 11,4%, вартості каналізації – на 10,9%, холодної води – на 10,3%, опалення – на 10,2%, послуг з утримання будинків та прибудинкових територій – на 8,4%.
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 2,5% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 11,6%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 0,7%).
Зниження цін (тарифів) у транспортний сфері на 2,2% було спричинено подешевшанням палива та мастил на 5,8%, транспортних засобів – на 2,9%; при цьому вартість транспортних послуг збільшилась на 2,6%.
Одяг і взуття стали дешевшими на 10,1%, послуги відпочинку і культури – на 2,5%. Водночас на 7,6–0,9% подорожчали послуги зв’язку,  різні товари та послуги, послуги ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги закладів освіти.