Соціально-економічне становище м. Херсон за січень-грудень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
м.ХЕРСОН
за січень-грудень 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 1 грудня 2018р. становила 327,1 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилась на 2310 осіб.
Порівняно з січнем–листопадом 2017р. природне скорочення у січні–листопаді 2018р. збільшилось на 279 осіб, або з 4,9 до 5,8 особи на 1000 населення. Рівень народжуваності у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. знизився  з 9,7 до 8,9 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності зріс  з 14,6 до 14,7  померлих.
У січні–грудні 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 43,3 тис. домогосподарств міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 10,3 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 270,6 грн., по області – 483,7 грн.
У січні–грудні 2018р. субсидії на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 424 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 1400 тис.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 3950 грн., по області 2941,7 грн.
Отримали готівкові субсидії у грудні 2018р. 5 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 13,6 тис. грн.

Зайнятість та безробіття

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м.Херсон на кінець грудня 2018р. налічувала 1,8 тис. осіб, із них жінки складали 62,4%, молодь у віці до 35 років – 29,7%, допомогу по безробіттю отримували 82,3%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2018р. становила 1,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 3509 грн, що дорівнює 94,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–листопад 2018р. по м.Херсон збільшилась у 3,4 раза, або на 9,1 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2018р. дорівнював 12,8 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням органів прокуратури впродовж 2018р. на території Херсонської міськради обліковано 5171 кримінальне правопорушення (на 4,9% менше, ніж у 2017р.). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,9% – тяжкі та особливо тяжкі, що на 1,2 в.п. нижче середньообласного показника.
Внаслідок злочинних дій потерпіло 4198 осіб, серед яких 67 неповнолітніх.

Промисловість

Промисловими підприємствами м.Херсон у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2018р. проти 2017р. зменшено випуск борошна пшеничного чи пшенично-житнього на 9,7 тис.т, пюре та пасти томатних концентрованих – на 530 т, соку яблучного – на 92,2 тис.л, сумішей соків фруктових та овочевих – на 84,0 тис.л, соку якогось одного фрукта або овочу, незбродженого та без додання спирту (крім апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного та яблучного соків) неконцентрованого – на 15,1 тис.л.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зменшено виробництво сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для використання) на 5,0 тис.т. Водночас, збільшено виробництво розчинів бетонних, готових для використання,              на 3,1 тис.т.
За січень–листопад 2018р. промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12071,3 млн.грн.
Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на підприємства   з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5563,7 млн.грн (46,1% загального обсягу реалізації промислової продукції міста), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2861,1 млн.грн (23,7%).

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами м.Херсон у 2018р. становив 766,1 млн.грн., частка якого у загальному обсязі складає 63,7%.

Транспорт

У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 5442,2 тис.т вантажів, що на 7,2% менше, ніж у 2017р. Вантажооборот зменшився на 7,2% і становив 4359,5 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 70,5 млн. пасажирів, що на 9,9% більше, ніж у 2017р. Пасажирооборот збільшився на 1,9% і становив 1361,2 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м.Херсон товарами за січень–листопад 2018р. становив 153,3 млн.дол., імпорту – 151,9 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2017р. обсяг експорту зменшився на 16,4%, імпорту збільшився – в 2,0 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Херсон становило 1,4 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. – 106,0 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Херсон здійснювали з партнерами 103 країн світу.