Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-грудень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-грудень 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 грудня 2018р.  становила 1038,7 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилась на 8290 осіб. 
Порівняно з січнем–листопадом 2017р. природне скорочення у січні–листопаді 2018р. збільшилось на 728 осіб, або з 5,7 до 6,5 особи у розрахунку на 1000 населення. Рівень народжуваності у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. знизився  з  9,6 до 8,9 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності зріс з 15,3 до 15,4 померлих.
У січні–грудні 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 176,5 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 58,9 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 483,7 грн.
Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надавали послуги, в січні–грудні 2018 року склала 1246,4 млн.грн. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець грудня 2018 року становила 140,6 млн.грн. (включаючи заборгованість попередніх періодів).
У січні–грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 41,2 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 129,4 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 2941,7 грн.
Отримали готівкові субсидії у грудні 2018р. 596 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 1,6 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. налічувала 11,2 тис. осіб, із них жінки складали 50,7%, молодь у віці до  35 років – 29,1%, допомогу по  безробіттю  отримували 82,7%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2018р. становив 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2%, у міських поселеннях – 1,6%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні 2018р., становила 6,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю склав 2668 грн, що дорівнює 71,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні–листопаді 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 6930 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). У січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року розмір заробітної плати збільшився на 21,2%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем становив 98,2%. Відносно листопада 2017р. реальна заробітна плата збільшилась на 5,9%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–листопад 2018р. збільшилась у 4,3 раза, або на 23,8 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2018р. становив 31,0 млн.грн, або 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня–грудня 2018р. обліковано 16032 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36,1% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–грудня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 65 випадків, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 63, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 15.
Кількість випадків крадіжок становила 8719, шахрайств – 776, грабежів – 350, розбоїв – 87, хабарництва – 61.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 17 осіб, які скоїли злочин у складі 6 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів у січні–грудні 2018р. становила 13480 осіб, із числа яких 4614 – жінки, 1080 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 115 – неповнолітні та 89 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (67,1%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 34,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 347 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 255 осіб, із числа яких 18% було умисно вбито; 28,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі злочинами; 7,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) у 2018р. становив 21763,9 млн.грн, що на 4,9% більше рівня 2017р.

Сільське господарство

За попередніми розрахунками у 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2017р. становив  100,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,0%, у господарствах населення – 100,1%.
Порівняно з 2017р. загальний валовий збір зерна (22677,0 тис.ц) в усіх категоріях господарств зменшився на 10,6%, що зумовлено  скороченням як площі збирання (на 26,0 тис.га, або на 3,5%), так і урожайності зернових культур з 1 га (на 2,6 ц, або на 7,5%).
В усіх категоріях господарств урожай соняшнику на зерно зріс порівняно з 2017р. на 11,6% (становив 5528,4 тис.ц).
Валовий збір ріпаку (1488,8 тис.ц) збільшився порівняно з 2017р. на 16,1% або 206,4 тис.ц. Урожайність становила 23,5 ц з 1 га, що на 1,7 ц, або на 6,7% менше, ніж у 2017р.
Сої було зібрано 3620,1 тис.ц, що на 4,0% більше від попереднього року, середня урожайність склала 32,5 ц з 1 га (на 9,0% більше).
У господарствах усіх категорій збільшився валовий збір картоплі проти 2017р. на 9,4% ( склав 2963,9 тис.ц), овочів на 4,1% (становив 13169,8 тис.ц). Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 12,2%, винограду –  зменшилися на  2,9% і становили, відповідно, 735,2 тис.ц та 390,1 тис.ц.
За попередніми розрахунками у 2018р. в усіх категоріях господарств обсяг реалізації на забій худоби та птиці (у живій масі) склав  65,8 тис.т, що на 0,8% більше, ніж торік,  обсяг виробленого молока – 284,5 тис.т  (на 3,0% менше) та  яєць  – 1126,6  млн. штук (на 9,9 % більше).
За розрахунками, на 1 січня 2019р. кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 99,2 тис. голів (на 2,8% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у тому числі корів – 65,6 тис. голів (на 2,1%). Кількість  свиней становила 113,7 тис. голів (на 13,5% менше), овець та кіз – 44,6 тис. голів (на 0,7% менше), птиці свійської – 5971,2 тис. голів (на 9,5% менше).

Промисловість

У грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. промислове виробництво збільшилось на 2,2%, а порівняно з груднем 2017р. – на 2,8%. За підсумками 2018р. обсяг виробництва зменшився на 0,2%.
У переробній промисловості у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. випуск продукції зменшився на 4,4%, а порівняно з груднем 2017р. – на 6,2%. За підсумками 2018р. обсяг виробництва зменшився на 5,0%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2018р. випуск продукції зменшився на 6,1%, у т.ч. у виробництві напоїв – на 22,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 21,6%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 17,7%, готових кормів для тварин – на 11,1%, олії та тваринних жирів – на 6,2%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 1,7%, у виробництві інших харчових продуктів – на 0,1%. Водночас, збільшився випуск у виробництві молочних продуктів на 2,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,7%.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2018р. порівняно з 2017р. випуск продукції збільшився на 3,7%. Збільшилось виробництво розчинів бетонних, готових для використання,  на 18,5 тис.т, водночас, зменшився випуск сумішей будівельних сухих на 5,9 тис.т.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у 2018р. проти 2017р. випуск продукції зменшився на 15,0%. Зменшилось виробництво блоків дверних й віконних з металів чорних на 660 шт, водночас, збільшилось виробництво конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших на 141 т.
У машинобудуванні порівняно з 2017р. випуск продукції зменшився на 6,5%. Зменшилось виробництво електродвигунів змінного струму багатофазних потужністю більше 75 кВт, але не більше 375 кВт (крім тягових) на 23 шт.
За січень–листопад 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 25645,7 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 18003,3 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (42,9%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (28,3%).

Будівництво

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами області у 2018р. становив 1201,8 млн.грн. У 2018р. порівняно із 2017р. індекс будівельної продукції склав 96,9%.

Транспорт

У 2018р. підприємствами транспорту перевезено 9221,7 тис.т вантажів, що на 4,4% більше, ніж у 2017р. Вантажооборот зменшився на 5% і становив 5096,5 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 81725,5 тис. пасажирів, що на 4% більше, ніж у 2017р. Пасажирооборот зменшився на 18,5% і становив 1648,3 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 34,5%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень–листопад 2018р.  становив  228,9 млн.дол., імпорту – 302,2 млн.дол., і проти  січня–листопада 2017р. експорт зменшився на 9,8%, імпорт збільшився  в 1,6 раза. Від’ємне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 73,3 млн.дол. (у січні–листопаді 2017р. сальдо було позитивне – 65,0 млн.дол.).    
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 115 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у грудні 2018р. по області становив 100,7%, по Україні – 100,8%, за 2018р. у цілому – 109,5% (по Україні – 109,8%).
За 2018р. продукти харчування та безалкогольні напої в цілому подорожчали на 7,6%. Найбільше (на 23,3%) зросла вартість борошна пшеничного. Овочі подорожчали на 23,0%, а саме: цибуля ріпчаста – у 3,5 раза, капуста білокачанна – у 2 рази, морква – в 1,7 раза, буряк – в 1,6 раза, картопля – на 40,2%. На 21,7–6,3% стали дорожчими хліб, макаронні вироби, м'ясо птиці, сметана, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, сир і м’який сир (творог), олія соняшникова, яловичина, масло, молоко. Крім того, на 4,7–1,2% подорожчали свинина, безалкогольні напої, рис. Водночас на 30,4–10,5% стали менше коштувати крупи гречані, фрукти, яйця, цукор.
Приріст цін на тютюнові вироби склав 24,7%, на алкогольні напої – 13,7%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,1% за рахунок збільшення вартості скрапленого газу для побутових потреб – на 30,2%, природного газу –  на 22,9%, тарифів на каналізацію – на 14,0%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12,7%, водопостачання – на 8,0%, плати за оренду житла – на 7,7%, вартості гарячої води, опалення – на 6,0% та твердого палива – на 4,6%.
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 9,4% внаслідок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 12,4%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 9,1%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 10,3%, насамперед, було спричинено збільшенням вартості транспортних послуг (на 18,2%), палива та мастил (на 7,5%).
На 19,2–1,2% подорожчали послуги закладів освіти, послуги ресторанів та готелів, послуги зв’язку, різні товари та послуги, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги відпочинку і культури, одяг і взуття.