Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-березень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-березень 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 березня 2018р.  становила 1045,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилась на 1553 особи. 
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 1311 осіб, міграційного – на 242 особи.
Порівняно з січнем–лютим 2017р. обсяг природного скорочення у січні–лютому 2018р. зменшився на 210 осіб, або з 8,9 до 7,8 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж січня–лютого 2018р. проти січня–лютого 2017р. зменшилася на 56 осіб, а число померлих – на 266 осіб. Рівень народжуваності у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. знизився  з  9,5 до 9,2 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності – з 18,4 до 17,0 померлих.
У січні–березні 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 28,7 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 20,8 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у березні на одне домогосподарство, становив 259,1 грн.
Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають послуги в січні–березні 2018 року склала 684,1 млн.грн. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець березня 2018 року становила 462 млн.грн. (включаючи заборгованість попередніх періодів).
У січні–березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 13550 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 45,1 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у березні на одне домогосподарство, становив 3298,2 грн.
Отримали готівкові субсидії у березні 2018р. 4132 домогосподарства. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 12,6 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018р. становила 11,7 тис. осіб, із них жінки складали 52,5%, молодь у віці до 35 років – 31,8%, допомогу по  безробіттю  отримували 81,8%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2018р. становив 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,2%, міських поселеннях – 1,6%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в березні 2018р., становила 10,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2190 грн., що в 1,7 раза нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Доходи населення

В січні–лютому 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 6173 грн, що в 1,7 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Відносно січня–лютого 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 23,8%.
Індекс реальної заробітної плати у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. становив 102,7%, відносно лютого 2017р. – 108,1%. За січень–лютий 2018р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 108,4%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–лютий 2018р. збільшилась на 71,5%, або на 5,2 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 березня 2018р. становив 12,4 млн.грн, або 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня-березня 2018р. обліковано 5231 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,7% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня-березня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 19 випадків, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 13, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 7.
Кількість випадків крадіжок становила 3034, шахрайств – 268, грабежів – 70, розбоїв – 22, хабарництва – 28, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 116, незаконний обіг зброї – 66, незаконне заволодіння транспортним засобом – 46.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 5 осіб, які вчинили злочин у складі 2 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів протягом січня-березня 2018р. становила 4387 осіб, із числа яких 1557 – жінки, 375 – осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 24 – неповнолітні та 21 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (68,9%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 77 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 87 осіб, із числа яких 14,9% було умисно вбито; 11,5% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі злочинами; 3,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) за січень–березень 2018р. становив 4652,2 млн.грн, що на 8% більше рівня січня–березня 2017р.

Сільське господарство

У січні – березні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 105,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 122,3%, у господарствах населення – 97,4%.
За січень–березень 2018р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 22,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,6% менше, ніж за січень–березень 2017р., вироблено 51,7 тис.т молока (на 4,4% менше), одержано 305,6 млн. штук яєць від птиці свійської усіх видів (у 1,6 раза більше).
За розрахунками, на 1 квітня 2018р. кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 114,9 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 квітня 2017р.), у тому числі корів – 67,5 тис. голів (на 1,9 %), свиней – 139,0 тис. голів ( на 13,5%), овець та кіз – 53,0 тис. голів (на 5,5%), птиці свійської всіх видів – 7257,5 тис. голів (на 21,3 % менше).

Промисловість

У березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. промислове виробництво збільшилось на 13,9%, а порівняно з березнем 2017р. – зменшилось на 0,9%. За підсумками січня–березня 2018р. обсяг виробництва зменшився на 1,2%.
У переробній промисловості у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. випуск продукції збільшився на 14,1%, а порівняно з березнем 2017р. – зменшився на 7,2%. За підсумками січня–березня 2018р. обсяг виробництва зменшився на 3,8%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень–березень 2018р. випуск продукції зменшився на 5,9%, у т.ч. у виробництві напоїв – на 31,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 26,8%, готових кормів для тварин – на 14,9%, олії та тваринних жирів – на 4,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 0,2%. Водночас, збільшився випуск у виробництві інших харчових продуктів на 7,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 5,6%, у виробництві молочних продуктів – на 4,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 0,6%.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. випуск продукції зменшився на 3,6%. Зменшилось виробництво сумішей будівельних сухих на 4,5 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання – на 3,0 тис.т, водночас, збільшився випуск блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва на 7,9 тис.т.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–березні 2018р. проти січня–березня 2017р. випуск продукції зменшився на 14,1%.
У машинобудуванні порівняно з січнем–березнем 2017р. випуск продукції зменшився на 1,1%.
За січень–лютий 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4222,3 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 2516,2 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (39,0%) і з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (38,8%).

Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 126,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 96%.

Транспорт

У січні–березні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 1865,1 тис.т вантажів, що на 4,6% більше, ніж у січні–березні 2017р. Вантажооборот зменшився на 6,8% і становив 1227,8 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 19392,9 тис. пасажирів, що на 1,3% менше, ніж у січні–березні 2017р. Пасажирооборот зменшився на 15,6% і становив 374,5 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 24,4%) та залізничному (на 1,6%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень–лютий 2018р.  становив  39,1 млн.дол., імпорту – 26,5 млн.дол., і проти  січня–лютого 2017р. експорт збільшився на 40,2%, імпорт – на 34,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12,6 млн.дол. (у січні–лютому 2017р. – 8,2 млн.дол.).   
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 79 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у березні 2018р. по області становив 101,6%, по Україні – 101,1%, з початку року – 104,3% (по Україні – 103,5%).
За січень–березень 2018р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,6%. Найбільше (на 21,8%) зросли в ціні овочі, а саме: капуста білокачанна – в 1,8 раза, морква – в 1,8 раза, буряк – в 1,7 раза, картопля – на 35,7%, цибуля ріпчаста – на 25,2%, помідори – на 3,5%; при цьому огірки подешевшали на 11,8%. На 16,6–1,3% стали дорожчими фрукти, риба та продукти з риби, яловичина, кисломолочна продукція, макаронні вироби, борошно пшеничне, масло, хліб, олія соняшникова, рис, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої. Водночас з цим, було зафіксовано зниження цін на крупи гречані (на 10,8%), молоко (на 4,6%), яйця (на 1,7%), сметану (на 1,1%), цукор (на 0,2%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 4,6% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 5,8%) та алкогольні напої (на 3,0%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4% за рахунок збільшення вартості скрапленого газу для побутових потреб на 9,4%, тарифів на каналізацію – на 7,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 7,4%, водопостачання – на 4,7%, плати за оренду житла – на 4,4%.
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 4,3% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 6,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 3,7%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 2,4%, насамперед, було спричинено збільшенням вартості палива та мастил (на 4,3%) та транспортних послуг (на 2,1%).
На 4,7–1,4% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги зв’язку, різні товари та послуги, послуги ресторанів та готелів, послуги відпочинку і культури,  одяг та взуття, послуги закладів освіти.