Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-лютий 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-лютий 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 лютого 2018р.  становила 1046,1 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилась на 881 особу. 
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 730 осіб, міграційного – на 151 особу.
Порівняно з січнем 2017р. обсяг природного скорочення у січні 2018р. зменшився на 182 особи, або з 10,2 до 8,2 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж січня 2018р. проти січня 2017р. збільшилась на 1 особу, а число померлих зменшилось на 181 особу. Рівень народжуваності у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. зріс з  9,4 до 9,5 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення, а рівень смертності знизився з 19,6 до 17,7 померлих.
У січні–лютому 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 16 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 17,5 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у лютому на одне домогосподарство, становив 563,8 грн.
Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають послуги в січні–лютому 2018 року склала 369,6 млн.грн. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець лютого 2018 року становила 567,4 млн.грн (включаючи заборгованість попередніх періодів).
У січні–лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 2938 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 10,1 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у лютому на одне домогосподарство, становив 3515,8 грн.
Отримали готівкові субсидії у лютому 2018р. 1135 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 3,3 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 12,4 тис. осіб, із них жінки складали 51%, молодь у віці до 35 років – 31,8%, допомогу по  безробіттю  отримували 82,6%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,4%, міських поселеннях – 1,6%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в лютому 2018р., становила 10,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2054 грн., що в 1,8 раза нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Доходи населення

В січні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 6063 грн, що у 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Відносно січня 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 24,6%.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 82,9%, відносно січня 2017р. – 108,7%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень 2018р. збільшилася на 59,1%, або на 4,3 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 лютого 2017р. становив 11,5 млн.грн, або 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня-лютого 2018р. обліковано 3671 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,2% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня-лютого 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 13 випадків, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 12, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 6.
Кількість випадків крадіжок становила 2137, шахрайств – 195, грабежів – 50, розбоїв – 14, хабарництва – 19, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – 54, незаконний обіг зброї – 45, незаконне заволодіння транспортним засобом – 32.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 5 осіб, які вчинили злочин у складі 2 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 2 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів протягом січня-лютого 2018р. становила 3044 особи, із числа яких 1101 – жінка, 250 – осіб похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 25 – неповнолітні та 15 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (69,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 55 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 47 осіб, із числа яких 19,1% було умисно вбито; 17% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі злочинами; 6,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–лютий 2018р. становив 3017,6 млн.грн, що на 7,4% більше рівня січня–лютого 2017р.

Сільське господарство

У січні–лютому 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 106,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 123,8%, у господарствах населення – 99,7%.
За січень–лютий 2018р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 17,0 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,6% менше, ніж за січень–лютий 2017р., вироблено 27,9 тис.т молока (на 1,1% менше), одержано 194,8 млн. штук яєць від птиці свійської усіх видів (у 1,7 раза більше).
За розрахунками, на 1 березня 2018р. кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 107,8 тис. голів (на 2,9% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у тому числі корів – 67,3 тис. голів (на 1,9 %), свиней – 133,9 тис. голів ( на 13,8%), овець та кіз – 47,9 тис. голів (на 5,7%), птиці свійської всіх видів – 6304,8 тис. голів (на 22,7 % менше).

Промисловість

У лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. промислове виробництво збільшилось на 4,2%, а порівняно з лютим 2017р. – зменшилось на 4,0%. За підсумками січня–лютого 2018р. обсяг виробництва зменшився на 1,5%.
У переробній промисловості у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. випуск продукції збільшився на 7,7%, а порівняно з лютим 2017р. – зменшився на 4,9%. За підсумками  січня–лютого 2018р.  обсяг  виробництва  зменшився
на 1,8%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень–лютий 2018р. випуск продукції зменшився на 6,5%, у т.ч. у виробництві напоїв – на 35,9%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 24,7%, готових кормів для тварин – на 18,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 9,1%, олії та тваринних жирів – на 4,6%. Водночас, збільшився випуск у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 11,3%, інших харчових продуктів – на 9,5%, молочних продуктів – на 2,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 1,6%.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. випуск продукції збільшився на 5,8%. Збільшився випуск блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва на 10,0 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання – на 4,8 тис.т,  водночас зменшилось виробництво сумішей будівельних сухих на 4,0 тис.т.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–лютому 2018р. проти січня–лютого 2017р. випуск продукції зменшився на 0,9%.
У машинобудуванні порівняно з січнем–лютим 2017р. випуск продукції збільшився на 7,5%.
За січень 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2138,2 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 1273,6 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (40,4%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (39,0%).

Будівництво

У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 83,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 134,2%.

Транспорт

У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту перевезено 1214,1 тис.т вантажів, що на 18,7% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Вантажооборот збільшився на 1,5% і становив 832,7 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 12904,9 тис. пасажирів, що на 0,3% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Пасажирооборот зменшився на 11,4% і становив 250,4 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 19,7%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій в економіку Херсонської області на 31 грудня 2017р.  становив 216,9 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 206,6 дол.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2018р.  становив  17,6 млн.дол., імпорту – 11,3 млн.дол., і проти  січня 2017р. експорт збільшився в 1,5 раза, імпорт – на 27,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6,3 млн.дол. (у січні 2017р. – 2,9 млн.дол.).   
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 60 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у лютому 2018р. по області становив 100,8%, по Україні – 100,9%, з початку року – 102,6% (по Україні – 102,4%).
За січень–лютий 2018р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,2%. Найбільше (на 15,2%) зросли в ціні овочі, а саме: капуста білокачанна – на 35,0%, буряк – на 31,9%, морква – на 18,9%, огірки – на 18,0%, картопля – на 16,7%, цибуля ріпчаста – на 13,5%, помідори – на 12,9%. На 13,1–2,3% стали дорожчими фрукти, риба та продукти з риби, яловичина, борошно пшеничне, олія соняшникова, м'ясо птиці, хліб, масло. Крім того, на 1,6–0,3% подорожчали макаронні вироби, кисломолочна продукція, сир і м’який сир (творог), сметана, рис, безалкогольні напої, цукор. Водночас з цим, було зафіксовано зниження цін на крупи гречані (на 9,1%), свинину (на 2,2%), яйця (на 1,0%), молоко (на 0,8%).
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3,0% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 3,4%) та алкогольні напої (на 2,5%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4% за рахунок збільшення вартості скрапленого газу для побутових потреб на 9,4%, тарифів на каналізацію – на 7,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 7,4%, водопостачання – на 4,7%, плати за оренду житла – на 4,4%.
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 3,1% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 4,3%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 3,0%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 3,3%, насамперед, було спричинено збільшенням вартості палива та мастил (на 6,6%) та транспортних послуг (на 1,8%).
На 3,9–1,4% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги зв’язку, різні товари та послуги, послуги ресторанів та готелів, послуги відпочинку і культури, послуги закладів освіти. Наряду з цим, спостерігалось подешевшання одягу та взуття на 15,1%.