Соціально-економічне становище Херсонської області за січень 2018 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень 2018 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 січня 2018р. становила 1047 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення  зменшилась на 8668 осіб. 
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 5921 особу, міграційного – на 2747 осіб.
Порівняно з 2016р. обсяг природного скорочення у 2017р. збільшився на 248 осіб, або з 5,3 до 5,6 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж 2017р. проти 2016р. зменшилась на 805 осіб, а рівень народжуваності зменшився з 10,2 до 9,5 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення. Порівняно з 2016р. число померлих у 2017р. зменшилось на 557 осіб, а рівень смертності знизився з 15,5 до 15,1 померлих.
У січні 2018р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 10,9 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 14,6 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у січні на одне домогосподарство, становив 1341,4 грн.
Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають послуги в січні 2018р. становила 199,9 млн.грн. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець січня 2018 року становила 567,6 млн.грн (включаючи заборгованість попередніх періодів).
У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 302 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 789,5 тис.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у січні на одне домогосподарство, становив 2614,2 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні 2018р. 4,8 тис. домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 15,3 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018р. становила 12,2 тис. осіб, із них жінки складали 50,2%, молодь у віці до 35 років – 31,9%, допомогу по  безробіттю  отримували 83,1%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,3%, міських поселеннях – 1,6%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в січні 2018р., становила 9,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2203 грн., що дорівнює 59,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Доходи населення

У 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 5842 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). У 2017р. порівняно з 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 44,4%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у середньому за 2017р. порівняно з 2016р. збільшилася на 23,3%, у грудні 2017р. порівняно з листопадом 2017р. – на 14,5%, а відносно грудня 2016р. – на 19%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за 2017р. зменшилась на 24,5%, або на 2,4 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2018р. становив 7,2 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня 2018р. обліковано 2186 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,2% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня 2018р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 4 випадки, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 13, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 4.
Кількість випадків крадіжок становила 1323, шахрайств – 124, грабежів – 26, розбоїв – 11, хабарництва – 8, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та незаконний обіг зброї по 24 випадки, незаконне заволодіння транспортним засобом – 23.
За цей період відсутні злочини, які скоїли особи у складі організованих груп і злочинних організацій.
Кількість потерпілих від злочинів у січні 2018р. становила 1819 осіб, із числа яких 697 – жінки, 195 – осіби похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 12 – неповнолітні та 11 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 27 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 28 осіб, із числа яких 7,1% було умисно вбито; 21,4% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі злочинами; 17,9% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств і розрахункові дані щодо обороту торгової мережі фізичних осіб–підприємців) за січень 2018р. становив 1559,5 млн.грн, що на 10,5% більше рівня січня 2017р.

Сільське господарство

У січні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 106,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 120,3%, у господарствах населення – 99,9%.
За січень 2018р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 9,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,2% більше, ніж за січень 2017р., вироблено 12,8 тис.т молока (на 1,5% менше), одержано 99,8 млн. штук яєць від птиці свійської усіх видів (у 1,8 раза більше).
За розрахунками, на 1 лютого 2018р. кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 102,4 тис. голів (на 3,7% менше, ніж на 1 лютого 2017р.), у тому числі корів – 66,9 тис. голів (на 2,3 %), свиней – 129,6 тис. голів ( на 13,9%), овець та кіз – 43,1 тис. голів (на 13,1%), птиці свійської всіх видів – 6457,0 тис. голів (на 11,8 % менше).

Промисловість

У січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 17,2%, а порівняно з січнем 2017р. – збільшилось на 1,2%.
У переробній промисловості у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. випуск продукції зменшився на 23,7%, а порівняно з січнем 2017р. – збільшився на 1,8%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за січень 2018р. порівняно з січнем 2017р. випуск продукції зменшився на 3,5%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів на 47,2%, у виробництві напоїв – на 34,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 33,4%, готових кормів для тварин – на 11,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 4,9%, молочних продуктів – на 1,1%. Водночас, збільшився випуск у виробництві інших харчових продуктів на 8,9%,  хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 8,0%, олії та тваринних жирів – на 0,3%.
На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. випуск продукції зменшився на 7,4%. Зменшилось виробництво сумішей будівельних сухих на 3,1 тис.т, розчинів бетонних, готових для використання – на 0,8 тис.т, водночас збільшився випуск блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва на 2,4 тис.т.
У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні 2018р. проти січня 2017р. випуск продукції збільшився на 17,9%.
У машинобудуванні порівняно з січнем 2017р. випуск продукції збільшився на 27,4%.
За 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 26002,2 млн.грн, з неї продукції добувної промисловості – на 123,0 млн.грн, переробної промисловості – на 18528,4 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (45,4%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (27,0%).

Будівництво

У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 31,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2018р. порівняно з січнем 2017р. становив 112,3%.

Транспорт

У січні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 576,6 тис.т вантажів, що на 25,9% більше, ніж у січні 2017р. Вантажооборот збільшився на 1,1% і становив 421,9 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 6550,9 тис. пасажирів, що на 0,8% більше, ніж у січні 2017р. Пасажирооборот зменшився на 12,6% і становив 135,3 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 19,9%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за 2017р.  становив  288,6 млн.дол., імпорту –202,3 млн.дол., і проти 2016р. експорт збільшився на 17,8%, імпорт – на 19,4%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 86,3 млн.дол. (у 2016р. – 75,5 млн.дол.).  
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 118 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2018р. по області становив 101,8%, по Україні – 101,5%.
На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 2,9%. Найбільше (на 13,8%) подорожчали овочі, а саме: огірки – на 30,2%, помідори – на 24,7%, капуста білокачанна – на 16,1%, буряк – на 14,2%, цибуля ріпчаста – на 12,7%, картопля – на 7,1%, морква – на 7,0%. На 7,0–1,1% зросли в ціні фрукти, яловичина, риба та продукти з риби, м'ясо птиці, рис, олія соняшникова, борошно пшеничне, сметана, кисломолочна продукція, масло. Також на 0,8–0,1% стали дорожчими макаронні вироби, хліб, сир і м’який сир (творог), яйця. Водночас на 4,8–0,6% подешевшали крупи гречані, свинина, молоко, безалкогольні напої, цукор.
Алкогольні напої за поточний місяць зросли в ціні на 2,2%, тютюнові вироби – на 1,4%.
Одяг і взуття подешевшали на 9,2%, зокрема, вартість взуття зменшилась на 13,2%, одягу ­– на 6,5%.
Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4%, відбулось, перш за все, за рахунок збільшення вартості каналізації та водопостачання (на 2,2% та 2,1% відповідно).
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) зросли на 1,5% внаслідок подорожчання амбулаторних послуг (на 2,9%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 1,2%).
Збільшення вартості палива та мастил (на 5,5%) та транспортних послуг (на 1,6%) спричинило підвищення цін у транспортній сфері в цілому на 3,0%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 3,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0% та місцевого телефонного зв’язку на 8,2%.
Крім того, на 1,6–0,5% зросла вартість предметів домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла, послуг ресторанів та готелів, різних товарів та послуг, послуг відпочинку та культури, послуг закладів освіти.