Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-листопад 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-листопад 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 листопада 2017р. становила 1048,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення  зменшилась на 7298 осіб. 
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 5000 осіб, міграційного – на 2298 осіб.
Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяг природного скорочення у січні–жовтні 2017р. збільшився на 439 осіб, або з 5,1 до 5,7 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж січня–жовтня 2017р. проти відповідного періоду 2016р. зменшилась на 627 осіб, а рівень народжуваності зменшився з 10,2 до 9,5 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. число померлих у січні–жовтні 2017р. зменшилось на 188 осіб, а рівень смертності знизився з 15,3 до 15,2 померлих.
У січні–листопаді 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено майже 226,4 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 81,1 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у листопаді на одне домогосподарство, становив 485,9 грн.
Обсяг нарахованих коштів організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги з початку року становив 1155,6 млн.грн., перераховано бюджетних коштів 1022,6 млн.грн. (включаючи погашення заборгованості минулих періодів).
У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 47,5 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 133,9 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у листопаді на одне домогосподарство, становив 2740,7 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні–листопаді 2017р. 45,2 тис. домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 117,1 млн.грн.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 8,9 тис. осіб, із них жінки складали 53,6%, молодь у віці до 35 років – 32,8%, допомогу по  безробіттю  отримували 79,7%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,5%, міських поселеннях – 1,3%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2017р., становила 5,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1967 грн., що в 1,6 раза нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Доходи населення

В січні–жовтні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 5669 грн, що у 1,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). У січні–жовтні п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року розмір заробітної плати збільшився на 45%.
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. становив 98,1%, відносно жовтня 2016р. – 124,6%. За січень–жовтень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 123,4%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–жовтень 2017р. зменшилась на 6%, або на 0,6 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 листопада 2017р. становив 9,0 млн.грн, або 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня–листопада 2017р. обліковано 16287 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 39,5% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–листопада 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств і замахів на вбивство 52 випадки, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 81, зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 11.
Кількість випадків крадіжок становила 8206, шахрайств – 1091, грабежів – 431, розбоїв – 86, хабарництва – 90.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 22 особи, які скоїли злочин у складі 6 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2017р. становила 13439 осіб, із числа яких 5004 – жінки, 1276 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 127 – неповнолітні та 88 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 38,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 487 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 231 особа, із числа яких 14,3% було умисно вбито; 41,6% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних зі злочинами; 10,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–листопад 2017р. становив 17147,9 млн.грн, що на 7,4% більше рівня січня–листопада 2016р.

Сільське господарство

У січні–листопаді  2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 100,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,0%, у господарствах населення – 100,1%.
Під урожай 2018р. культури озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій посіяно на площі 594,3 тис.га, що менше показника попереднього року на 1,0%. Культури зернові на зерно посіяно на площі 530,5 тис.га, що на 2,4% менше. Ріпак на зерно посіяно  на площі 61,8 тис.га, що на 12,1% більше, ніж торік.
У структурі площ культур зернових озимих на зерно частка пшениці озимої становить 88,0% (у структурі площ під урожай 2017р. – 86,3%), ячменю озимого – 11,7% (13,1%), жита озимого – 0,3% (0,5%).
За січень–листопад 2017р. в усіх категоріях господарств обсяг реалізації на забій худоби та птиці (у живій масі) склав  60,6 тис.т, що на 2,6% менше, ніж торік,  обсяг виробленого молока – 277,4 тис.т  (на 1,9% менше) та  яєць  – 929,6  млн. штук (на 4,6 % менше).
За розрахунками, на 1 грудня 2017р. кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств становила 114,8 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі корів – 67,8 тис. голів (на 1,9%). Кількість  свиней становила 153,5 тис. голів (на 14,1% менше), овець та кіз – 46,4 тис. голів (на 5,5% менше), птиці свійської – 7737,1 тис. голів (на 15,9% менше).

Промисловість

У листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 2,2%, а порівняно з листопадом 2016р. – збільшилось на 0,1%. За підсумками січня–листопада 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,4%.
У переробній промисловості у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. випуск продукції зменшився на 7,5%, а порівняно з листопадом 2016р. – збільшився на 0,4%. За підсумками січня–листопада 2017р. обсяг виробництва збільшився на 1,1%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень–листопад 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. випуск продукції зменшився на 4,5%, у т.ч. у виробництві готових кормів для тварин – у 3,5 раза, напоїв – на 16,7%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 18,8%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 14,5%, молочних продуктів – на 8,0%. Водночас, збільшився випуск у виробництві м’яса та м’ясних продуктів на 25,1%, інших харчових продуктів – на 6,1%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 2,7%, олії та тваринних жирів – на 1,6%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній    діяльності     обсяги    виробництва    продукції    збільшилися
на 8,8%.
У машинобудуванні порівняно з січнем–листопадом 2016р. випуск продукції збільшився на 3,7%.
За січень–жовтень 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 21052,8 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 15131,4 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (46,5%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (26,8%).

Будівництво

У  січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 778,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 124,4%.

Транспорт

У січні–листопаді 2017р. підприємствами транспорту перевезено 8050,4 тис.т вантажів, що на 3,2% більше, ніж у січні–листопаді 2016р. Вантажооборот збільшився на 3,3% і становив 4893,8 млн.ткм. Збільшення вантажообороту відбулося на водному транспорті (на 8,2%), залізничному (на 3,3%) та автомобільному (на 2,3%). Пасажирським транспортом перевезено 71604,6 тис. пасажирів, що на 7,9% менше, ніж у січні–листопаді 2016р. Пасажирооборот зменшився на 14,9% і становив 1870,9 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 19,8%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарами за січень–жовтень 2017р.  становив  237,6 млн.дол., імпорту – 172,5 млн.дол., і проти  січня–жовтня  2016р. експорт збільшився на 19,5%, імпорт – на 22,5%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 65,2 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – 58,1 млн.дол.).  
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 111 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді 2017р. по області становив 100,6%, по Україні – 100,9%, з початку року – 113,4% (по Україні – 112,5%).
За січень–листопад 2017р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 16,5%. Найбільше (на 41,5%) подорожчала свинина. На 33,2–11% зросли в ціні яловичина, фрукти, м'ясо птиці, сметана, овочі, молоко, сир і м’який сир (творог), кисломолочна продукція, рис, хліб, борошно пшеничне, масло, яйця. Крім того, на 6,4–1% стали дорожчими  макаронні вироби, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, олія соняшникова. Водночас з цим, крупи гречані подешевшали на 26,1%, цукор – на 6,9%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби стали більше коштувати на 19,1% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 35,7%) та алкогольні напої (на 9,4%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,4% за рахунок збільшення вартості електроенергії (на 28,1%), каналізації (на 17,9%), холодної води (на 11,9%), послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (на 11,4%), скрапленого газу для побутових потреб (на 10,3%).
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 9,2% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 17,9%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 8,1%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 19,5% було спричинено збільшенням вартості транспортних послуг (на 40,5%), палива та мастил (на 17,6%) та транспортних засобів (на 6,7%).
На 16,5–2,6% зросли в ціні послуги ресторанів та готелів, послуги закладів освіти, послуги відпочинку і культури, послуги зв’язку, різні товари та послуги, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.