Прес-випуск "Промисловість – основний споживач паливно-енергетичних ресурсів " (29.06.2017)

29.06.2017

Промисловість – основний споживач паливно-енергетичних ресурсів

За 2016р. на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємствами і організаціями області використано 976,5 млн.кВт-год електроенергії, у тому числі на підприємства промисловості – 340,3 млн.кВт-год. Теплоенергії використано 598,6 тис.Гкал, у тому числі на підприємства промисловості – 272,5 тис.Гкал .
Основні витрати електроенергії та теплоенергії припадали на промисловість – відповідно 34,8% та 45,5% від загального обласного обсягу витрат; сільське господарство – 18,4% та 5,2%; державне управління й оборону – 22,7% та 18,1%.
Основними споживачами електроенергії у промисловості були підприємства таких видів економічної діяльності як виробництво харчових продуктів (26,6%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18,0%), водопостачання; каналізація, поводження з відходами (16,8%); теплоенергії – виробництво харчових продуктів (75,8%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9,3%).