Соціально-економічне становище м.Херсон за січень-грудень 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
м.ХЕРСОН
за січень-грудень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 1 грудня 2017р. становила 329,6 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилась на 1913 осіб.
Зменшення чисельності населення по Херсонській міськраді відбулося як за рахунок природного скорочення на 1468 осіб, так і міграційного – на 445 осіб. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 142 особи, або з 4,3 до 4,9 особи на 1000 населення. Упродовж січня–листопада 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. спостерігалося зменшення кількості живонароджених на 243 особи та кількості померлих – на 101 особу. У розрахунку на 1000 населення рівень народжуваності зменшився з 10,5 до 9,7 особи, а рівень смертності – з 14,8 до 14,6  померлих.
У січні–грудні 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 73,4 тис. домогосподарств міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала майже 35 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 664,8 грн., по області – 772,6 грн.
У січні–грудні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 533 домогосподарствам міськради. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 1,5 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у грудні на одне домогосподарство, становив 3287,9 грн., по області 2730,1 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні–грудні 2017р. 463 домогосподарства. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 1,3 млн. грн.

Зайнятість та безробіття

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м.Херсон на кінець грудня становила 1,5 тис. осіб, із них жінки складали 64,5%, молодь у віці до 35 років – 35,2%, допомогу по безробіттю отримували 79,4%.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в грудні 2017р. становила 1,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2648 грн., що на 17,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–листопад 2017р. по м.Херсон збільшилась на 18,6%, або на 0,9 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2017р. становив 5,9 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням органів прокуратури впродовж 2017р. на території Херсонської міськради обліковано 5435 кримінальних правопорушень (на 1% менше, ніж у 2016р.). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 38,8% – тяжкі та особливо тяжкі, що на 2,5 в.п. менше середньообласного показника.
Внаслідок злочинних дій потерпіло 4352 особи, серед яких 66 неповнолітніх.

Промисловість

Промисловими підприємствами м.Херсон у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за 2017р. проти 2016р. збільшено випуск борошна на 3,1 тис.т, круп – на 40 т, зменшено випуск овочів консервованих натуральних на 484 т, печива солодкого і вафель – на 16 т.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 26,4 тис.т, сумішей будівельних сухих – на 22,1 тис.т.
За січень–листопад 2017р. промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11082,8 млн.грн.
Найбільший обсяг реалізованої промислової продукції припадає на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5117,1 млн.грн (46,2% загального обсягу реалізації промислової продукції міста), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 2523,7 млн.грн (22,8%).

Будівництво

У 2017р. підприємствами м.Херсон виконано будівельних робіт на суму 701,3 млн.грн., частка яких у загальному обсязі складає 72,3%.

Транспорт

У 2017р. підприємствами транспорту перевезено 5865,7 тис.т вантажів, що на 0,8% більше, ніж у 2016р. Вантажооборот збільшився на 4% і становив 4711 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 64113,5 тис. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у 2016р. Пасажирооборот зменшився на 5,6% і становив 1340,8 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м.Херсон товарами за січень–листопад 2017р. становив 197,9 млн.дол., імпорту – 73,2 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. обсяг експорту збільшився  на 11,7%, обсяг імпорту зменшився на 2,3%. Позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі  товарами  м.Херсон  становило 124,7 млн.дол. (у січні–листопаді 2016р. – 102,3 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м.Херсон здійснювали з партнерами 105 країн світу.