Соціально-економічне становище м.Херсон за січень-червень 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
м.ХЕРСОН
за січень-червень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення Херсонської міськради, за оцінкою, станом на 1 червня 2017р. становила 330,3 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення зменшилась на 1251 особу.
Зменшення чисельності населення по Херсонській міськраді відбулося як за рахунок природного скорочення на 841 особу, так і міграційного – на 410 осіб. Порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 66 осіб, або з 5,7 до 6,2 особи на 1000 населення. Упродовж січня–травня 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. спостерігалося зменшення кількості живонароджених на 152 особи та кількості померлих – на 86 осіб. У розрахунку на 1000 населення рівень народжуваності зменшився з 10,2 до 9,2 особи, а рівень смертності – з 15,9 до 15,4  померлих.
У січні–червні 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 33,5 тис. домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала майже 28 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у червні на одне домогосподарство, становив 208,9 грн.
У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 385 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала майже 1,1 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у червні на одне домогосподарство, становив 2884,3 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні–червні 2017р. 360 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 981,8 тис.грн.

Зайнятість та безробіття

За адміністративними даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних по м.Херсон на кінець червня становила 1,4 тис. осіб, із них жінки складали 60,8%, молодь у віці до 35 років – 34,5%. Допомогу по безробіттю отримували 82% осіб, які мали статус безробітного.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж червня 2017р. становила 1,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2250 грн., що на 29,7% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Доходи населення

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–травень 2017р. по м. Херсонзменшилась на 13,6%, або на 0,9 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 червня 2017р. становив 5,6 млн.грн.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням органів прокуратури за січень–червень 2017р.  на території Херсонської міськради обліковано 3664 кримінальних правопорушення (на 2,1% менше, ніж у січні–червні 2016р.)
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,4% – тяжкі та особливо тяжкі, що на 3,7 в.п. нижче середньообласного показника.
Внаслідок злочинних дій потерпіло 2981 особа, серед яких 49 неповнолітніх.

Промисловість

Промисловими підприємствами м.Херсон у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–червні 2017р. проти січня–червня 2016р. збільшено випуск овочів консервованих натуральних на 117 т, печива солодкого і вафель – на 33 т, круп – 19 т. Водночас зменшено виробництво борошна на 41 т.
У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск розчинів бетонних, готових для використання, на 20,7 тис.т, сумішей будівельних сухих – на 6,5 тис.т.
За січень–травень 2017р. промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4885,9 млн.грн.
Найбільший обсяг реалізованої промислової продукції припадає на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2667,1 млн.грн (54,6% загального обсягу реалізації промислової продукції міста), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1068,7 млн.грн (21,9%).

Будівництво

У січні–червні 2017р. підприємствами м.Херсон виконано будівельних робіт на суму 236 млн.грн., частка яких у загальному обсязі складає 72,7%.

Транспорт

У січні–червні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 2588,8 тис.т вантажів, що на 3,3% більше, ніж у січні–червні 2016р. Вантажооборот збільшився на 15,2% і становив 2266 млн.ткм. Пасажирським транспортом перевезено 31776,7 тис. пасажирів, що на 6,9% менше, ніж у січні–червні 2016р. Пасажирооборот зменшився на 9,7% і становив 625,5 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі м.Херсон товарами за січень–травень 2017р. становив 64,8 млн.дол., імпорту – 29,3 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. обсяг експорту зменшився  на 17,1%, імпорту –  на 10,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Херсон становило 35,6 млн.дол. (у січні–травні 2016р. – 45,4 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства м.Херсон здійснювали з партнерами 81 країни світу.