29.11.202011 

Фонд оплати праці та його складові за січень–вересень 2011 року

Нарахований  фонд оплати праці штатних працівників у січні–вересні 2011р. становив 3376,9 млн.грн., з яких 2222,7 млн.грн., або 65,8% припадало на основну заробітну плату (оплата за тарифними ставками та посадовими окладами).
Фонд додаткової заробітної плати становив 1034,8 млн.грн., або 30,6%, основними складовими його були надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів і премії за виробничі результати (62,6% від фонду додаткової заробітної плати).
Питома вага інших заохочувальних та компенсаційних виплат (матеріальна допомога, соціальні пільги тощо) була незначною і становила 3,5% фонду оплати праці.

Додаткова інформація