Колегія

 

Склад колегії Головного управління статистики:  

Голова:  

Вознюк В.А. – начальник ГУС

Члени колегії: 

Мельничук Н.Г. – перший заступник начальника ГУС

Трандашир І.Г. -заступник начальника ГУС

Звягінцева Л.І. - начальник управління збирання даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами 

Зубко І.С. – начальник управління аналізу статистичних даних

Куца Л.В. – начальник управління обробкм даних статистики виробництва, послуг та торгівлі