Про організацію роботи на платній основі

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ

 

 

Телефон для довідок: (0552)  26-26-38

 

 

Відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1659.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення статистичних спостережень та

надання органами державної статистики послуг на платній основі

 

 

1. Це Положення визначає порядок і умови проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі органами державної статистики.

 

2. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі здійснюється за рахунок коштів замовників.

 

3. Статистичні спостереження (інші роботи), послуги на платній основі можуть проводитися (надаватися) органами державної статистики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку на підставі поданих заявок та укладених договорів за державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, а також за контрактними цінами.

 

4. Проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі повинне здійснюватися з використанням методології, що грунтується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях, і забезпечувати достовірність та цілісність статистичної інформації, а також відкритість зведених статистичних даних згідно із законодавством.

 

5. Органи державної статистики зобов'язані забезпечити збереження і захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності.

 

6. Контроль за проведенням статистичних спостережень (інших робіт) та наданням послуг на платній основі, а також за правильністю застосування цін і тарифів здійснюють у межах своєї компетенції відповідні органи державної статистики та інші органи виконавчої влади, на які згідно із законодавством покладено такі функції.

 

7. Кошти, одержані від статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики та територіальними органами державної статистики зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.

 

 

Головне управління статистики у Херсонській області з метою сприяння ефективному використанню державними і недержавними підприємствами і організаціями, а також громадянами статистичної інформації, розповсюджує її на паперових та електронних носіях згідно каталогу статистичних видань.

 

До каталогу внесено перелік статистичних збірників, бюлетенів та доповідей, які містять інформацію з різних питань соціально-економічного становища області, районів, стану галузей народного господарства, розробка яких передбачена планом статистичних робіт ГУС.

 

Також по заяві замовника можуть проводитись статистичні спостереження, та підготовка інформації не передбачених планом державних статистичних робіт.

 

·   Підготовка аналітичних матеріалів за тематичними запитами.

·   Добір та  аналітичне опрацювання тематичних документів.

·   Надання консультацій, щодо методики.

·   Надання консультації по окремим галузям статистики.

·   Надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

 

        Для отримання статистичних видань необхідно подати заявку в Головне управління статистики у Херсонській області, перерахувати кошти згідно рахунку, який буде виписаний управлінням на основі заявки або договору.

        Статистичні видання будуть надсилатися поштою за адресою, вказаною у заявці або їх можна отримати безпосередньо в головному  управлінні статистики за адресою:

 

 

м. Херсон, вул. Філатова, 24 (1 поверх, кім №118).

 

 

        Крім того, Головне управління статистики здійснює тиражування, розповсюдження статистичних та інформаційних збірників, бюлетенів, доповідей, брошур, буклетів, експрес-доповідей тощо на паперових та магнітних носіях.

 

 

 

 

ЗАЯВКА

 

на придбання статистичної інформації

______________________________________

(назва підприємства)

в особі________________________________

 

Замовляє в Головному управлінні статистики

статистичну інформацію згідно переліку:

 

 

 

Назва

Кількість

Примітка

 

 

 

Інформація буде отримуватись замовником в управлінні або надсилати поштою (підкреслити)

 

за адресою:__________________________________________________

____________________________________________________________

на ім’я______________________________________________________

 

 

Оплата за інформаційні послуги буде проводитись згідно рахунку отриманого від ГУС / готівкою (підкреслити)

 

Юридичні адреси сторін:

 

 

Виконавець: Головне управління статистики у Херсонській області  73027 м. Херсон, вул.. Філатова, 24

 

 

 

 

Реквізити банку для сплати по рахунку

 

КОД ЄДРПОУ                           02362664

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ РАХУНОК       UA338201720313261005201001209

ОДЕРЖУВАЧ                            Головне управління статистики у Херсонській області 

Адреса:  73000, м. Херсон, вул. Філатова, 24; тел. 26-26-38

 

 

Замовник____________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 <<Виконавець>>                                                                         <<Замовник>>

 

начальник Головного                                                                    ______________________________

управління статистики                                                                  ______________________________

______________________                                                             ______________________________

<<____>>______________20___р.                                              <<____>>______________20___р.