Економічна статистика. Послуги

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Звіт про обсяги реалізованих послуг

квартальна

Не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№1-послуги, квартальна

302

495378

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

2.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

річна

Не пізніше 28 лютого

ф.№1-ІКТ

302

495378

Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики