Економічна статистика. Економічна діяльність. Послуги


з/п

Найменування,
коротка
характерист
ика робіт

Періодичність

Термін
подачі

Інструментарій


кім.


тел.

Подають

1.

Звіт про обсяги реалізованих послуг

квартальна

не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№1-послуги

302

495378

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб