Економічна статистика. Економічна діяльність. Внутрішня торгівля

№ з/п

Найменування,
Коротка
характеристика робіт

Періодичність

Термін
подачі

Інструментарій


кім.


тел.

Подають

1.

Звіт про
наявність
торгової мережі

річна

Не пізніше 28 лютого

ф.№7-торг

312

224479

Юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

2.

Звіт про продаж і
запаси товарів у
торговій мережі

квартальна

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№3-торг

312

224479

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля

3.

Звіт про
товарооборот
торгової мережі

місячна

Не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

ф. №1-торг

312

224479

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля

4.

Про продаж
світлих
нафопродуктів і
газу

місячна

Не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

ф. №1-торг (нафтопродукти)

312

224479

Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС

5.

Звіт про продаж і
запаси товарів
(продукції) в
оптовій торгівлі

квартальна, річна

Квартальна–не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; річна–не пізніше 28 лютого

ф.№1-опт

312

224479

Юридичні особи, основним видом діяльності яких є оптова торгівля

6.

Звіт про обсяг
оптового
товарообороту

місячна

Не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№1-опт

312

224479

Юридичні особи, основним видом діяльності яких є оптова торгівля