Економічна статистика. Економічна діяльність. Внутрішня торгівля

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій


кім.

№ тел.

Подають

1.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

квартальна

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№3-торг

312

224479

Юридичні особи

2.

Звіт про товарооборот торгової мережі

місячна

Не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

ф. №1-торг

316

224479

Юридичні особи

3.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

квартальна

Квартальна–не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№1-опт

312

224479

Юридичні особи

4.

Звіт про обсяг оптового товарообороту

місячна

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№1-опт

312

224479

Юридичні особи