Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подання

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Звіт з праці Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування

місячна

Не пізніше 7 числа після звітного періоду

ф.№1-ПВ (місячна)

324

264206

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

2.

Звіт з праці Кількість штатних працівників.
Втрати робочого часу штатних працівників.
Склад фонду оплати праці штатних працівників.
Розподіл  штатних працівників за розмірами заробітної плати. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників. Інформація про укладання колективних договорів.
Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці.

квартальна

Не пізніше 7 числа після звітного періоду

ф.№1-ПВ (квартальна)

324

264206

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

3.

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників у    2016 році

один раз на чотири роки

Не пізніше 31 березня року, наступного за звітним

№7-ПВ (один раз на чотири роки)

324

264206

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики