Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Природний рух населення

місячна

не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця

акти цивільного стану

210

226069

Головне управління юстиції Головному управлінню статистики

2.

Міграційний рух населення

місячна

не пізніше
5-го числа наступного за звітним місяця

відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи

210

226069

Виконавчі органи міських,  селищних, сільських рад
Головному управлінню статистики