Демографічна та соціальна статистика. Освіта, туризм, охорона здоров'я та культура

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім

№тел.

Подають

1.

Діяльність закладу дошкільної освіти

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№85-к

222

264682

юридичні особи

2.

Діяльність  закладу вищої освіти на початок навчального року

один раз на рік

не пізніше 25 жовтня

ф.№2-3нк

222

264682

юридичні особи

3.

Робота аспірантури та докторантури

річна

не пізніше 20 січня

ф.№1-нк

222

264682

вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру та/або докторантуру

4.

Травматизм на виробництві

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№7-тнв

311

264682

юридичні особи

5.

Діяльність колективного засобу розміщування

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-КЗР

222

264682

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

6.

Дитячі  заклади оздоровлення та відпочинку

один раз на рік

після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня

ф.№1-от

222

264682

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

7.

Туристична діяльність

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-туризм

311

264682

суб’єкти туристичної діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці)