Економічна статистика. Економічна діяльність. Будівництво, капітальні інвестиції та основні засоби

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним

ф.№ 1-кб

316 318

225939 263329

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики – територіальному органу Держстату

2.

Капітальні інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 2-інвестиції

316 318

225939 263329

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування – територіальному органу Держстату

3.

Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 2-інвестиції

316 318

225939 263329

юридичні особи − підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування – територіальному органу Держстату

4.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

річна

не пізніше 28 лютого після звітного року

ф.№ 11-ОЗ

316 318

225939 263329

юридичні особи-підприємства − зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів − територіальному органу Держстату

5.

Звіт про прямі іноземні інвестиції

квартальна

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 10-зез

316 318

225939 263329

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні − територіальному органу Держстату

6.

Звіт про прямі інвестиції за кордон

квартальна

не пізніше 7 числа місяця, наступного за  звітним  періодом

ф.№ 13-зез

316 318

225939 263329

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон − територіальному органу Держстату

7.

Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 11-зез (ВПІ)

316 318

225939 263329

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів – територіальному органу Держстату

8.

Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 12-зез (ВПІ)

316 318

225939 263329

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон, а також мають вимоги/зобов’язання до/перед підприємств(ами) в рамках відносин прямого інвестування – територіальному органу Держстату