Економічна статистика. Економічна діяльність. Будівництво, капітальні інвестиції та основні засоби

№ з/п

Найменування,
коротка
характеристика
робіт

Періодичність

Термін
подачі

Інструментарій


кім.

тел.

Подають

1.

Звіт про виконання будівельних робіт

місячна

не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним

ф.№ 1-кб

302

495378

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – територіальному органу Держстату

2.

Звіт про капітальні інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 2-інвестиції

106

225939
263749
261965

юридичні особи – територіальному органу Держстату

3.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 2-ОЗ ІНВ

106

225939
263749
261965

 

юридичні особи −  територіальному органу Держстату

4.

Звіт підприємства з  іноземними інвестиціями

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 10-зез

316

264719

юридичні особи, представництва юридичних осіб в Україні − територіальному органу Держстату

5.

Звіт підприємства про інвестиції за кордон

квартальна

не пізніше 10числа місяця, наступного за  звітним  періодом

ф.№ 13-зез

316

264719

юридичні особи − територіальному органу Держстату