Економічна статистика. Економічна діяльність. Капітальні інвестиції та основні засоби

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подання

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають звіти

1.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (26.08.2020 №256)

річна

не пізніше 28.02

Ф.№2-ОЗ ІНВ

106
112

225939
263749

юридичні особи, (підприємства)

2.

Звіт про капітальні інвестиції (26.08.2020 №256)

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Ф.№2-інвестиції

106
112

225939
263749

юридичні особи, (підприємства)