Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище.

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай 20_ року

річна

не пізніше 5 січня

ф.№ 9-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

2.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

річна

не пізніше 5 січня

ф.№ 29-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

3.

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20_року

річна

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

ф.№ 4-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

4.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№50-сг

304

263593

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

5.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1____20_року

місячна

не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом  (у липні –грудні)

ф. № 37-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

6.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) ільського господарства

річна

не пізніше 28 лютого

ф. № 2-ферм

304

263593

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

7.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

місячна

не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф. №24-сг

306

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

8.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

річна

не пізніше  20 січня

ф.№24

306

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

9.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку на 1 січня 20_року

річна

не пізніше 20 січня

ф.№6-сільрада

306

263593

сільські, селищні, міські ради територіальних громад, на території яких розташовані сільські населені пункти

10.

Звіт про добування водних біоресурсів

річна

не пізніше 20 січня

ф.№1-риба

306

263593

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність

11.

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-екологічні витрати

306

263593

юридичні особи

12.

Звіт про утворення та поводження з відходами

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-відходи

306

263593

юридичні особи

13.

Звіт про відтворення та захист лісів за 20_ рік

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 3-лг

306

263593

юридичні особи

14.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

річна

не пізніше  20 лютого

ф.№ 2-тп (повітря)

306

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають об’єкти, які перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря та здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів

15.

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин за 20_рік

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№2-тп-мисливство

306

263593

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя

16.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали за період з 1 грудня попереднього року до 30 листопада 20__ року

річна

не пізніше 4 грудня

ф.1-виноград

306

263593

юридичні особи, які мають власні або орендовані переробні потужності та  здійснюють перероблення винограду на виноматеріали

17.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

квартальна

не пізніше  4 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 13-заг

306

263593

юридичні особи, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого

18.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

квартальна

до 4 числа місяця, наступного за звітним  періодом

ф.№ 11-заг

306

263593

юридичні особи, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих

19.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

річна,
місячна

не пізніше  20 січня; 
не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)

ф.№ 21-заг

306

263593

юридичні особи,  які здійснюють сільськогосподарську діяльність

20.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

місячна

не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним періодом

ф.№ 1-зерно

306

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних