Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище.

 

№ з/п

Найменування, коротка характеристика робіт

Періодичність

Термін подачі

Інструментарій

№ кім.

№ тел.

Подають

1.

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай звітного року (на 1 грудня)

річна

до 2 грудня

ф.№ 9-б-сг

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

2.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (на 1 грудня)

річна

до 2 грудня

ф.№ 29-сг

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

3.

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай звітного року

річна

не пізніше 5 днів після закінчення сівби ярих культур,  але не пізніше 2 червня

ф. № 4-сг

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

4.

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

до 28 лютого

ф. №50-сг

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

5.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

місячна

до 2 числа після звітного періоду (у липні –листопаді)

ф. № 37-сг

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

6.

Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

річна

до 28 лютого

ф. № 2-ферм

304

263593

юридичні особи (фермерські господарства, малі підприємства), які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

7.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

річна;
місячна та станом на 1.01

до 20 січня;
до 2 числа після звітного періоду

ф.№24
ф.№24-сг

306

224409

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

8.

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

річна

до 28 лютого

ф.№10-мех

304

263593

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

9.

Добування водних біоресурсів

річна,
квартальна

до 20 січня,
до 10 числа після звітного періоду

ф.№1-риба

306

224409

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони

10.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

річна

до 15 березня

ф.№6-сільрада

306

224409

сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти

11.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

річна

до 28 лютого

ф.№1-екологічні витрати

306

224409

юридичні особи,  які мають очисні споруди,  здійснюють природоохоронні заходи,  сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

12.

Утворення та поводження з відходами

річна

до 28 лютого

ф.№1-відходи

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких  пов’язана з утворенням,  поводженням  з відходами І-IV класів  небезпеки,  за переліком, визначеним органами державної статистики

 

13.

Лісогосподарська діяльність

річна

до 28 лютого;

Ф.№ 3-лг

306

224409

юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси,  за встановленим переліком

14.

Звіт про охорону атмосферного повітря

річна

до 20 січня;

ф.№ 2-тп (повітря)

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів, за переліком, визначеним Держстатом

15.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

квартальна

до 4 числа після звітного періоду

ф.№ 11-заг

306

224409

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса, за встановленим переліком

16.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

квартальна

до 4 числа після звітного періоду

ф.№ 13-заг

306

224409

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока, за встановленим переліком

17.

Реалізація продукції сільського госсподарства

річна,
місячна

до 20 січня; до 5 числа після звітного періоду

ф.№ 21-заг

306

224409

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

18.

Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання

місячна

до 4 числа після звітного періоду

Ф.№ 1-зерно

306

224409

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробкою зернових та олійних культур

19.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

річна

до 2 грудня

ф.1-виноград

306

224409

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють переробку винограду

20.

Ведення мисливського господарства

річна

до 28 лютого

ф.№2-тп-мисливство

306

224409

юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя, за встановленим переліком