Економічна статистика. Економічна діяльність. Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище.

№ з/п

Найменування,
коротка
характеристика
робіт

Періодичність

Термін
подачі

Інструментарій


кім.


тел.

Подають

1.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

ф.№10-мех

304

263593

юридичні особи

2.

Звіт про використання добрив і пестицидів під урожай 20_ року

річна

не пізніше 2 грудня

ф.№ 9-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

3.

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

річна

не пізніше 2 грудня

ф.№ 29-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

4.

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20_року

річна

на 5-й день після закінчення сівби ярих культур, але не пізніше 2 червня

ф. № 4-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

5.

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

річна

не пізніше 28 лютого

ф. №50-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

6.

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 1____20_року

місячна

не пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні –листопаді)

ф. № 37-сг

304

263593

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

7.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

річна

не пізніше 28 лютого

ф. № 2-ферм

304

263593

юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

8.

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

місячна

не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф. №24-сг

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

9.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

річна

не пізніше  20 січня

ф.№24

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність

10.

Звіт про об’єкти погосподарського обліку на 1 січня 20_року

річна

не пізніше 20 січня

ф.№6-сільрада

306

224409

сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об’єднаних територіальних громад), на території яких розташовані сільські населені пункти

11.

Звіт про добування водних біоресурсів

річна

не пізніше 20 січня

ф.№1-риба

306

224409

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність

12.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-екологічні витрати

306

224409

юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики

13.

Утворення та поводження з відходами

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№1-відходи

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики

14.

Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 20_ рік

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№ 3-лг

306

224409

юридичні особи, які здійснюють лісогосподарську діяльність

15.

Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

річна

не пізніше  20 січня

ф.№ 2-тп (повітря)

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів

16.

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин за 20_рік

річна

не пізніше 28 лютого

ф.№2-тп-мисливство

306

224409

юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя

17.

Звіт про перероблення винограду на виноматеріали за період з 1 грудня попереднього року до 30 листопада 20__ року

річна

не пізніше 4 грудня

ф.1-виноград

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та  здійснюють перероблення винограду на виноматеріали, за переліком, визначеним органом державної статистики

18.

Звіт про надходження молока на переробні підприємства

квартальна

не пізніше  4 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 13-заг

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока

19.

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

квартальна

до 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

ф.№ 11-заг

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики

20.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

річна,
місячна

не пізніше 20 січня; не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)

ф.№ 21-заг

306

224409

юридичні особи,  які здійснюють сільськогосподарську діяльність

21.

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

місячна

не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним періодом

ф.№ 1-зерно

306

224409

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання культур зернових і зернобобових та олійних